[THÔNG BÁO SỐ 5] Hội nghị BCH AASMT tại Myanmar từ 09-11/11/2018

18-11-2018 1760

Câu lạc bộ Hội các cơ sở đào tạo Xét Nghiệm/Kỹ Thuật Y Học trân trọng thông báo:

1. Kết Quả Hội Nghị Ban Chấp Hành Hội Các Trường Kỹ Thuật Y Học Khối Đông Nam Á (ASEAN Association of School of Medical Technology (AASMT)

  • Ngày 09-11/11/2018, Hội nghị Ban Chấp Hành Hội AASMT (The 6th AASMT Management Board Meeting) của Hội các trường Kỹ thuật Y học khối Đông Nam Á diễn ra tại Myanmar: đưa ra nhiều hoạt động hợp tác trong Hội AASMT; Chủ Nhiệm CLB Hội Các Cơ Sở đào tạo Xét Nghiệm/ kỹ Thuật Y Học Việt Nam, Phó chủ tịch Hội AASMT - PGS.TS Vũ Quang Huy – đã được bầu là Chủ Tịch Hội các trường Kỹ thuật Y học khối Đông Nam Á (AASMT) nhiệm kỳ 2018-2020.
  • Việt Nam vinh dự được Hội AASMT chọn là nước chủ nhà đăng cai Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 5 (5th ASEAN Association Schools of Medical Technology (AASMT) dự kiến vào tháng 11/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mời tham dự Hội Nghị - Hội Thảo Khoa Học Ngày 26/11/2018

  • Câu lạc bộ Hội các cơ sở đào tạo xét nghiệm/ kỹ thuật y học phối hợp cùng Trung tâm kiểm chuẩn Chất lượng xét nghiệm Y học tổ chức “Hội Nghị Tổng kết 2017 – 2018 thực hiện quản lý chất lượng hướng đến  liên  thông, định hướng 2019 và các năm tới hoàn tất Liên thông theo QĐ 316/TTg-  CP - Hội Thảo Khoa Học” theo chủ trương chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế về việc phê duyệt tại Công văn số 29/TTKCCLXNYH ngày 25/9/2018 (thư mời và chương trình đính kèm).

 Trân trọng cảm ơn.

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME