Thông tin Khai báo chương trình Ngoại kiểm 2019

28-11-2018 1120

Quý Đơn vị khi tham gia Ngoại kiểm 2019 tại Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tham khảo Thông tin Khai báo ngoại kiểm theo từng chương trình như sau:

 1. Bảng mã Thiết bị và Thuốc thử
 2. CÔNG THỨC MÁU
 3. ĐÔNG MÁU
 4. TỐC ĐỘ MÁU LẮNG
 5. SINH HÓA
 6. HBA1C
 7. KHÍ MÁU
 8. TIM MẠCH
 9. NƯỚC TIỂU
 10. PROTEIN ĐẶC HIỆU
 11. AMONIA-ETHANOL
 12. DỊCH NÃO TỦY
 13. BNP
 14. MIỄN DỊCH
 15. MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU 1
 16. MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU 2
 17. HIV HEPATITIS
 18. SYPHILIS
 19. EBV
 20. TORCH
 21. SÀNG LỌC TRƯỚC SINH
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME