Thông báo lịch thực hiện các chương trình Ngoại kiểm Quý I - 2019

13-12-2018 2485

Lịch nhận kết quả (KQ) và gởi phân tích kết quả (PTKQ) các chương trình Ngoại kiểm Quý I - 2019:

 

Stt

Chương trình

Mẫu Nhận
KQ
Gởi
PTKQ
Mẫu Nhận
KQ
Gởi
PTKQ
Mẫu Nhận
KQ
Gởi
PTKQ

1

Tim mạch 1 02-01 11-01 2 30-01 15-02 3 27-02 08-03

2

BNP 1 02-01 11-01 2 30-01 15-02 3 27-02 08-03

3

Protein ĐH 9 02-01 11-01 11 30-01 15-02 1 13-03 22-03

4

Công thức máu 1 09-01 18-01 2 30-01 15-02 3 06-03 15-03

5

Khí máu 1 09-01 18-01 2 30-01 15-02 3 06-03 15-03
6 Miễn dịch ĐH1 1 09-01 18-01 2 30-01 15-02 3 06-03 15-03
7 Miễn dịch ĐH2 1 09-01 18-01 2 30-01 15-02 3 06-03 15-03

8

HbA1c 1 16-01 25-01 2 13-02 22-02 3 13-03 22-03

9

Dịch não tủy 11 16-01 25-01 12 13-02 22-02 1 13-03 22-03

10

Đông máu CB/TD 1 16-01 25-01 2 13-02 22-02 3 13-03 22-03

11

Amonia/Ethanol 5 16-01 25-01 6 20-02 01-03 7 20-03 29-03

12

Protein ĐH 10 16-01 25-01 12 13-02 22-02 2 27-03 05-04

13

Sàng lọc trước sinh 1 16-01 25-01 2 13-02 22-02 3 13-03 22-03

14

Nước tiểu 1 16-01 25-01       2 20-03 29-03

15

Miễn dịch TD 1 23-01 01-02 2 20-02 01-03 3 20-03 29-03

16

Sinh hóa TD 1 23-01 01-02 2 20-02 01-03 3 20-03 29-03

17

Tốc độ máu lắng             1 → 2 20-03 29-03

18

Syphilis             10 → 12 20-03 29-03

19

EBV             10 → 12 20-03 29-03

20

HIV/Hepatitis             16 →20 20-03 29-03

21

ToRCH             16 → 20 20-03 29-03

Stt

Chương trình

Mẫu Nhận
KQ
Gởi
PTKQ
Mẫu Nhận
KQ
Gởi
PTKQ
Mẫu Nhận
KQ
Gởi
PTKQ

1

Phết máu ngoại biên  1 25-01 26-02       2 08-04 26-04

2

HTH Nhóm máu 1 25-01 26-02       2 08-04 26-04

3

HTH Truyền máu CB 1 25-01 26-02       2 08-04 26-04

4

HTH Truyền máu TD 1 25-01 26-02       2 08-04 26-04

5

TPTNT (Huyện, PK) 1 25-01 26-02       2 08-04 26-04

6

Vi sinh lâm sàng              1 04-03 25-03

7

HbA1C (Huyện, PK)             1 11-03 29-03

8

HTH Viêm gan B & C             1 11-03 29-03

9

HTH Ký sinh trùng              1 11-03 29-03

10

Phết máu tìm KSTSR             1 11-03 29-03

11

Soi phân tìm KSTĐR             1 11-03 29-03

12

Định tính HBV–DNA             1 29-03 26-04

13

Định lượng HBV–DNA              1 29-03 26-04

14

Định tính HCV–RNA             1 29-03 26-04

15

Định lượng HCV–RNA              1 29-03 26-04

16

Định Genotype HCV             1 29-03 26-04

17

Định tính HPV              1 29-03 26-04

18

Định Genotype HPV              1 29-03 26-04

19

Phát hiện MTB–DNA              1 29-03 26-04

Lưu ý:

Hạn cuối nhập KQ trên qccump.com được tính đến 23:59 (GMT +7) của ngày "Nhận KQ".

Tải Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý I 2019

Cập nhật lúc 14:02 09/01/2019.

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME