Công bố Tiêu chuẩn áp dụng đối với Trang thiết bị loại A

12-12-2018 2055

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Bộ Y tế tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đạt chứng nhận tiêu chuẩn phân loại trang thiết bị hóa chất các chương trình ngoại kiểm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý trang thiết bị y tế.

Tiêu chuẩn do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công nhận theo mã công bố sau:

THÔNG TIN HỒ SƠ VĂN BẢN CÔNG BỐ
Hóa chất ngoại kiểm xét nghiệm Huyết thanh học Kí sinh trùng 180002411/PCBA-HCM (ngày công bố 12/12/2018)
Hóa chất ngoại kiểm xét nghiệm Huyết thanh học Truyền máu 180002412/PCBA-HCM (Ngày công bố 12/12/2018)

 

 

 

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME