Hội Nghị Tổng kết 2018 thực hiện quản lý chất lượng hướng đến liên thông, định hướng 2019 và các năm tới hoàn tất Liên thông theo QĐ 316/TTg-CP - Hội Thảo Khoa Học

28-11-2018 1916

HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT 2018 THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HƯỚNG ĐẾN LIÊN THÔNG

                ĐỊNH HƯỚNG 2019 & CÁC NĂM TỚI; HOÀN TẤT LIÊN THÔNG THEO QĐ 316/TTg-CP               

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

 

Ngày 26/11/2018, tại TP.HCM, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học- Đại học Y Dược TP.HCM đã phối với Cục quản lý Khám Chữa Bệnh và Đại học Y Dược TP. HCM tổ chức hội nghị: Tổng kết thực hiện Quản lý chất lượng xét nghiệm 2018, định hướng 2019 và các năm tới hoàn tất liên thông kết quả xét nghiệm theo QĐ 316/TTg- CP và Hội thảo khoa học. Với chủ đề Đạt chuẩn tiêu chí - Chất lượng - Liên thông

Chủ trì:

 • PGS.TS Nguyễn Trường Sơn – Tân Thứ trưởng Bộ Y tế;
 • PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh;
 • GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí - Đại biểu Quốc Hội Khóa 14 - Nguyên Viện Trưởng Viện HHTM TW - Chủ tịch Hội Đồng cố vấn Medlatec;
 • PGS.TS Trần Diệp Tuấn - Hiệu Trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;
 • PGS.TS Vũ Quang Huy - Giám đốc Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự:

 • GS. ĐỖ ĐÌNH HỒ- CHỦ TỊCH DANH DỰ HỘI HÓA SINH Y HỌC VIỆT NAM
 • PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG – Phó chủ tịch tổng hội y học Việt Nam
 • .....

Các chuyên gia cố vấn các chương trình Ngoại kiểm của Trung tâm

 • PGS.TS Phan Trọng  Lân – Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM
 • PGS.TS Lê Thành Đồng - Viện trưởng Viện Sốt Rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng TP.HCM
 • .....

Thành phần đại biểu tham dự: Các Cục, Vụ Bộ Y tế; Các Trung tâm kiểm chuẩn CLXN; Lãnh đạo: các Sở Y tế, Bệnh viện, các Viện chuyên ngành; Trưởng khoa, cán bộ xét nghiệm và Quản lý chất lượng các cơ sở xét nghiệm; Các Trường, các Cơ sở đào tạo xét nghiệm; Các Hội, Hiệp hội, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội hóa sinh y học Việt Nam; Các chuyên gia quốc tế : WHO, CAP, CDC, Hội các trường kỹ thuật Y học khối ASEAN (AASMT),…

 

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn – Tân Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo Lãnh đạo Bộ Y tế theo định hướng Chính phủ tại hội nghị

  PGS.TS Trần Diệp Tuấn - Bí thư Đảng ủy - Hiệu Trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng hội nghị

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh báo cáo tình hình thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm của các cơ sở khám chữa bệnh trong khu vực; Thực hiện tiêu chí hướng tới liên thông theo Lộ trình Thủ tướng chính phủ