Khai giảng lớp “Tổ chức và Quản lý phòng xét nghiệm – Quản lý nhân sự” (08 - 10/04/2019)

10-04-2019 522

Ngày 08/04-10/04/2019 Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học y dược Tp.HCM đã kết hợp với Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) triển khai lớp CME đào tạo Quản lý chất lượng chuyên đề  TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ PHÒNG XÉT NGHIỆM – QUẢN LÝ NHÂN SỰ” 

Thời gian: Từ ngày 08/04-10/04/2019

Địa điểm: TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC

Số lượng học viên:  34 học viên.

Giảng viên:

   - PGS.TS Vũ Quang Huy - GĐ TTKC

   - TS Trần Thị Thu Hà - Phó giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng (BOA)

   - Giảng viên Bộ môn Xét nghiệm ĐHYD & Nhân viên Trung tâm kiểm chuẩn ĐHYD

 

PGS.TS Vũ Quang Huy  GĐ TTKC - Khai giảng lớp đào tạo

PGS.TS Vũ Quang Huy cùng Đại diện lớp tặng hoa cho TS Trần Thị Thu Hà