Khai giảng lớp "Thẩm định Phương pháp XN định lượng" (13-15/05/2019)

15-05-2019 612

Ngày 13 - 15/5/2019 Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học y dược Tp.HCM đã triển khai giảng lớp CME đào tạo Quản lý chất lượng chuyên đề “THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG”

Thời gian: Từ ngày 13 - 15/5/2019

Địa điểm: TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC

Số lượng học viên: 43 học viên.

Giảng viên:

   - PGS.TS Vũ Quang Huy - Giám đốc Trung Tâm Kiểm Chuẩn

   - PGS.TS Lâm Vĩnh Niên - Trưởng Bộ Môn Sinh Hoá khoa Y - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

   - TS Lê Văn Chương - Giảng viên Bộ môn Vi Sinh khoa Y - Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

   -  Giảng viên Bộ môn Xét nghiệm ĐHYD & Nhân viên Trung tâm kiểm chuẩn ĐHYD

 

PGS.TS Vũ Quang Huy GĐ TTKC khai giảng lớp học và hướng dẫn học viên về "Tổng quan hệ thống QLCL XN & Thẩm định phương pháp"

 

 

PGS.TS Lâm Vĩnh Niên - hướng dẫn cho học viên về "Đánh giá PP đo"

 

TS Lê Văn Chương - hướng dẫn cho học viên về Khảo sát độ tuyến tính