Bộ Khoa học công nghệ Thái Lan đánh giá công nhận ISO/IEC 17043:2010 chương trình ngoại kiểm Huyết học

30-05-2019 1623

Cục khoa học công nghệ Thái Lan đã đánh giá công nhận ISO/IEC 17043:2010 tại Trung tâm kiểm chuẩn đã diễn ra vào ngày 29-30/05/2019.

PGS.TS Vũ Quang Huy - Giám đốc Trung Tâm Kiểm chuẩn đã dự khai mạc, ông bày tỏ mong muốn thông qua cuộc đánh giá, cán bộ Trung Tâm có thể học hỏi được nhiều từ các chuyên gia, những đánh giá của Đoàn cũng là một cơ hội để Trung Tâm cải tiến các hoạt động nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, cuộc đánh giá đã kết thúc với biên bản đánh giá được thống nhất cao giữa đoàn đánh giá và Trung Tâm Kiểm Chuẩn.

Một số hình ảnh liên quan đến đợt đánh giá: