Hội nghị tổng kết 2018 thực hiện Quản lý chất lượng hướng đến liên thông - Định hướng 2019 & các năm tới

26-11-2018 604

HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT 2018 THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HƯỚNG ĐẾN LIÊN THÔNG ĐỊNH HƯỚNG 2019 & CÁC NĂM TỚI; HOÀN TẤT LIÊN THÔNG THEO QĐ 316/TTg-CP & HỘI THẢO KHOA HỌC

 

Ngày 26/ 11/2018, tại TP.HCM, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học- Đại học Y Dược TP.HCM đã phối với Cục quản lý Khám Chữa Bệnh và Đại học Y Dược TP. HCM tổ chức hội nghị: Tổng kết thực hiện Quản lý chất lượng xét nghiệm 2017-2018, định hướng 2019 và các năm tới hoàn tất liên thông kết quả xét nghiệm theo QĐ 316/TTg- CP và Hội thảo khoa học.

 

Chủ trì hội nghị gồm có:

  • PGS.TS Nguyễn Trường Sơn – Tân Thứ trưởng Bộ Y tế;
  • PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh;
  • GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí - Đại biểu Quốc Hội Khóa 14 - Nguyên Viện Trưởng Viện HHTM TW - Chủ tịch Hội Đồng cố vấn Medlatec;
  • PGS.TS Trần Diệp Tuấn - Hiệu Trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;
  • PGS.TS Vũ Quang Huy - Giám đốc Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham dự:

Thành phần: Các Cục, Vụ Bộ Y tế; Các Trung tâm kiểm chuẩn CLXN; Lãnh đạo: các Sở Y tế, Bệnh viện, các Viện chuyên ngành; Trưởng khoa, cán bộ xét nghiệm và Quản lý chất lượng các cơ sở xét nghiệm; Các Trường, các Cơ sở đào tạo xét nghiệm; Các Hội, Hiệp hội, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội hóa sinh y học Việt Nam; Các chuyên gia quốc tế : WHO, CAP, CDC, Hội các trường kỹ thuật Y học khối ASEAN (AASMT),…

 

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn – Tân Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo hội nghị

  PGS.TS Trần Diệp Tuấn - Hiệu Trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng hội nghị

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh báo cáo tình hình thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm của các cơ sở khám chữa bệnh trong khu vực