Chiêu sinh lớp “THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG” tại Đà Nẵng (07-09/08/2019)

24-07-2019 334

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Y KHOA (CME)

CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM THEO TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC -  QUYẾT ĐỊNH 2429/QĐ-BYT NGÀY 12/6/2017

THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

Phối hợp với Văn Phòng công nhận chất lượng (BOA) và Công Ty Randox- Trần Danh tại Đà Nẵng , ngày 07-09/08/2019

Mục tiêu khóa học:
Sau khi học xong học viên có khả năng

  • Mô tả các hệ thống quản lý chất lượng CLSI, ISO 15189, theo Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm - Quyết định 2429/QĐ-BYT và hệ thống các văn bản quản lý nhà nước.
  • Xây dựng sơ đồ tổ chức, mục tiêu kế hoạch chất chất lượng và họp nhân viên định kỳ.
  • Xây dựng các tiêu chí về nhân sự, mô tả công việc, hồ sơ nhân sự, đào tạo, định hướng và đánh giá nhân viên định kỳ hằng năm.

Địa điểm - Thời gian – Học phí

  • Tại Đà Nẵng
  • Học Phí : 3.000.000 đồng/ 1 học viên (Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak)
  • Thời gian: Ngày 07-09/08/2019
Quý học viên thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vui lòng chuyển khoản trước ngày học.
Tên Tài khoản: Đại học y dược Tp HCM
Mã ngân hàng: 79203001
Số tài khoản: 051.100.0423560 tại ngân hàng thương Mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Thành, Tp HCM
Nội dung: Ghi tên học viên + khóa học

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀO TẠO

THONG BAO TĐPP -đà nẵng

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME