Hội thảo triển khai đánh giá tiêu chí 2429/QĐ-BYT khu vực Đà Nẵng và miền Trung ngày 07/8/2019

07-08-2019 311

Ngày 07/8/2019, Trung tâm Kiểm chuẩn CLXNYH ĐHYD thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Y Tế Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo “Hội thảo triển khai đánh giá tiêu chí 2429/QĐ-BYT khu vực Đà Nẵng và miền Trung” với sự  tham dự của 55 Đại biểu. 

Tham dự Hội thảo có PGS.TS Vũ Quang Huy- Giám Đốc Trung tâm Kiểm chuẩn; BS CKII. Nguyễn Út - PGĐ Sở y tế Đà Nẵng, CN Hồ Thị Yến - Đại diện Sở Y Tế tỉnh Quang Nam, CN Trần Lê Huy - Đại diện SYT tỉnh Bình Định, Đại diện các Bệnh viện và các Trường Đại học, cao đẳng trong Khu vực Đà Nẵng và Miền Trung.

BS CKII. Nguyễn Út - PGĐ Sở y tế Đà Nẵng nêu phát biểu của Sở Y tế Đà Nẵng về việc nâng mức chất lượng phòng xét nghiệm theo đề án 316/TTg-CP

PGS.TS Vũ Quang Huy- Giám Đốc Trung tâm Kiểm chuẩn báo cáo sơ kết thực hiện tiêu chí 2429/QĐ-BYT tại Đà Nẵng và miền Trung theo lộ trình liên thông của đề án 316