Hỗ trợ đánh giá Tiêu chí 2429 tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng - Ngày 06/08/209

09-08-2019 307
Ngày 6/08/209 Đoàn hỗ trợ đánh giá Tiêu chí của Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ các Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.
Thành viên đoàn là các cán bộ:
   - Được Bộ Y Tế đào tạo đánh giá viên cho Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học ngày 15-19/05/2017 tại Hà Nội
   - Được Viện Tiêu chuẩn xét nghiệm Hoa Kỳ đào tạo với sự phối hợp của CDC về 12 thành tố, tương đương 12 chương của Tiêu chí.
Danh Sách đoàn hỗ trợ đánh giá tiêu chí: 
   - PGS.TS Vũ Quang Huy - Giám đốc trung tâm kiểm chuẩn - Trưởng đoàn hỗ trợ đánh giá tiêu chí
   - TS.BS Trần Thành Vinh - Trưởng khoa Sinh hoá Bệnh viện Chợ Rẫy 
   - TS.BS Trương Thiên Phú - Trưởng khoa Huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy
   - ThS Văn Hy Triết - Bộ môn Xét nghiệm ĐHYD TP.HCM
   - CN. Lê Văn Khoa - BV ĐHYD CS2
   - Nhân viên Trung tâm kiểm chuẩn
Đoàn đã có một buổi làm việc đầu giờ với BGĐ Bệnh viện về tình hình thực hiện Ngoại kiểm, Đào tạo cùng những vấn đề liên quan tới việc hỗ trợ đánh giá tiêu chí Đánh giá mức chất lượng PXN Y Học tại đơn vị.

PGS.TS Vũ Quang Huy - Giám đốc trung tâm kiểm chuẩn làm việc cùng  BS CKII. Trần Tứ Quý - PGĐ bệnh viện ung bướu Đà Nẵng cùng lãnh đạo khoa xét nghiệm và các cán bộ phụ trách các khoa phòng liên quan .

 
Đoàn đã trực tiếp xuống khoa Xét nghiệm để hỗ trợ đánh giá Tiêu chí CLXN