Chiêu sinh lớp “Xây dựng Quy trình chuẩn SOPs và Quản lý tài liệu – hồ sơ” tại Lâm Đồng ngày 18-20/09/2019

22-08-2019 963

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Y KHOA (CME)

CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM THEO TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC -  QUYẾT ĐỊNH 2429/QĐ-BYT NGÀY 12/6/2017

“XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHUẨN (SOPs)
VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU – HỒ SƠ - tại Lâm Đồng ngày 18-20/09/2019”

Mục tiêu khóa học:

Sau khi học xong học viên có khả năng

  • Nhận thức tầm quan trọng kiểm soát tài liệu và hồ sơ trong phòng XN trong tiêu chí đánh giá mức chất lượng PXN Y học
  • Mô tả các phương pháp quản lý hồ sơ và tài liệu
  • Hướng dẫn biên soạn SOPs quản lý và SOPs kỹ thuật

Địa điểm - Thời gian – Học phí

  • Địa điểm: Tại Lâm Đồng
  • Học Phí: 2.200.000 đồng/ 1 học viên
  • Thời gian Dự kiến: Ngày 18-20/09/2019
Quý học viên thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vui lòng chuyển khoản trước ngày học.
Tên Tài khoản: Đại học y dược Tp HCM
Mã ngân hàng: 79203001
Số tài khoản: 051.100.0423560 tại ngân hàng thương Mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Thành, Tp HCM
Nội dung: Ghi tên học viên + khóa học
 
 
 
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME