Hỗ trợ đánh giá Tiêu chí 2429 tại Trung tâm Y Tế Quận Hải Châu - Ngày 05/08/2019

05-08-2019 327
Ngày 05/08/209 Đoàn hỗ trợ đánh giá Tiêu chí của Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ  Khoa Xét nghiệm Trung tâm y tế Quận Hải Châu - Đà Nẵng
Thành viên đoàn là các cán bộ:
   - Được Bộ Y Tế đào tạo đánh giá viên cho Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học ngày 15-19/05/2017 tại Hà Nội
   - Được Viện Tiêu chuẩn xét nghiệm Hoa Kỳ đào tạo với sự phối hợp của CDC về 12 thành tố, tương đương 12 chương của Tiêu chí.
Danh Sách đoàn hỗ trợ đánh giá tiêu chí: 
   - PGS.TS Vũ Quang Huy - Giám đốc trung tâm kiểm chuẩn - Trưởng đoàn hỗ trợ đánh giá tiêu chí
   - ThS Ngô Kiểu My- Chuyên viên phòng Nghiệp Vụ Y - SYT Đà Nẵng
   - ThS Văn Hy Triết - Bộ môn Xét nghiệm ĐHYD TP.HCM
   - CN. Lê Văn Khoa - BV ĐHYD CS2
   - Nhân viên Trung tâm kiểm chuẩn
Đoàn đã có một buổi làm việc đầu giờ với BGĐ Bệnh viện về tình hình thực hiện Ngoại kiểm, Đào tạo cùng những vấn đề liên quan tới việc hỗ trợ đánh giá tiêu chí Đánh giá mức chất lượng PXN Y Học tại đơn vị.

PGS.TS Vũ Quang Huy - Giám đốc trung tâm kiểm chuẩn làm việc cùng lãnh đạo TTYT Quận Hải Châu, khoa xét nghiệm và các cán bộ phụ trách các khoa phòng liên quan .

Đoàn đã trực tiếp xuống khoa Xét nghiệm để hỗ trợ đánh giá Tiêu chí CLXN