Khai giảng lớp "Thâm Định Phương Pháp xét nghiệm" tại Đà Nẵng 07-09/08/2019

10-08-2019 524

Ngày 07- 09/08/2019 Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học y dược Tp.HCM đã triển khai giảng lớp CME đào tạo Quản lý chất lượng chuyên đề "Thâm Định Phương Pháp xét nghiệm" tại Đà Nẵng.

Địa điểm: TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số lượng học viên: 66 học viên.

Giảng viên:

   - PGS.TS Vũ Quang Huy - Giám đốc Trung Tâm Kiểm Chuẩn

   -  KS. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Văn Phòng Công Nhận Chất Lượng (BOA) - Bộ Khoa học và Công nghệ

   - TS.BS Trần Thành Vinh - Trưởng khoa Sinh hoá Bệnh viện Chợ Rẫy 

   - TS.BS Trương Thiên Phú - Trưởng khoa Vi sinh Bệnh viện Chợ Rẫy

   -  Giảng viên Bộ môn Xét nghiệm ĐHYD & Nhân viên Trung tâm kiểm chuẩn ĐHYD

PGS.TS Vũ Quang Huy GĐ TTKC khai giảng lớp học và hướng dẫn học viên về quản lý chất lượng (Quality Manual), TVO (Total vaulue of ownership) Giới thiệu về thẩm định phương pháp xét nghiệm.

Ks. Nguyễn Hồng Nhung - BOA hướng dẫn cho học viên về Xác nhận giá trị sử dụng, Tổng kết toàn bộ về TĐPP và  xác nhận giá trị sử dụng

Các học viên đang thực hành tại lớp

ThS Văn Hy Triết hướng dẫn cho học viên về "Xây dựng giá trị tham chiếu và Khảo sát độ tuyến tính"