Họp Hội đồng tư vấn chuyên môn về nội dung chứng nhận mức chất lượng phòng xét nghiệm y học để liên thông kết quả và nghiệm thu Hướng dẫn chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm y học

03-10-2019 225

Ngày 28/09/2019 Bộ Y tế đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn về nội dung chứng nhận mức chất lượng phòng xét nghiệm y học để hướng đến liên thông kết quả xét nghiệm theo Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 27/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025.

Các thành viên trong Hội đồng gồm có:

- GS.TS. Đỗ Đình Hồ, nguyên Chủ tịch Hội Hóa sinh Việt Nam.

- PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh.

- GS.TS. Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm thuộc Đại học Y Hà Nội.

- ThS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh.

- PGS.TS. Vũ Quang Huy, Giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm thuộc Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh cùng các thành viên khác.

Cùng ngày, Hội đồng đã họp chuyên môn về việc nghiệm thu Hướng dẫn chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm y học.

Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh đã ban hành "Sổ tay hướng dẫn đánh giá việc thực hiện Tiêu chí đánh giá mức chất lượng PXN Y học"

bia

 

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME