Khảo sát việc thực hiện đánh giá Tiêu chí 2429 tại Bệnh viện Quốc tế Vinmec Nha Trang - Ngày 03/10/2019

04-10-2019 169
Ngày 03/10/2019 Đoàn Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đến Khảo sát việc thực hiện đánh giá "Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học" theo Quyết định 2429/QĐ BYT tại Bệnh viện Quốc tế Vinmec Nha Trang.
Thành viên đoàn là các cán bộ:
   - Được Bộ Y Tế đào tạo đánh giá viên cho Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học ngày 15-19/05/2017 tại Hà Nội
   - Được Viện Tiêu chuẩn xét nghiệm Hoa Kỳ đào tạo với sự phối hợp của CDC về 12 thành tố, tương đương 12 chương của Tiêu chí.
Danh Sách đoàn hỗ trợ đánh giá tiêu chí: 
   - PGS.TS Vũ Quang Huy - Giám đốc trung tâm kiểm chuẩn - Trưởng đoàn hỗ trợ đánh giá tiêu chí
   - TS. Lê Văn Chương - Bộ Môn Vi Sinh ĐHYD TP.HCM
   - ThS Nguyễn Thị Tường Vân - Bộ môn Xét nghiệm ĐHYD TP.HCM
   - Nhân viên Trung tâm kiểm chuẩn
Đoàn đã có một buổi làm việc đầu giờ với BGĐ Bệnh viện về tình hình thực hiện Ngoại kiểm, Đào tạo cùng những vấn đề liên quan tới việc đánh giá tiêu chí Đánh giá mức chất lượng PXN Y Học tại đơn vị.

PGS.TS Vũ Quang Huy - Giám đốc trung tâm kiểm chuẩn làm việc cùng BGĐ Bệnh viện Quốc tế Vinmec Nha Trang cùng lãnh đạo khoa xét nghiệm và các cán bộ phụ trách các khoa phòng liên quan.

Đoàn đã trực tiếp xuống khoa Xét nghiệm để Khảo sát việc thực hiện đánh giá Tiêu chí CLXN