Hội nghị Triển khai đánh giá tiêu chí 2429 online tại Khánh Hòa, khu vực Duyên hải Miền trung

04-10-2019 770

HỘI NGHỊ

TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 2429 ONLINE TẠI KHÁNH HÒA, KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Ngày 04/10/2019, tại Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học- Đại học Y Dược TP.HCM đã phối với Sở Y tế Khánh Hòa tổ chức hội nghị: “TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 2429 ONLINE TẠI KHÁNH HÒA, KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Chủ trì hội nghị gồm có:

-  PGS.TS. Vũ Quang Huy- Giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng Xét Nghiệm y học – Đại học Y Dược TP.HCM

-  TS. BS. Lê Tấn phùng - Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòahám chữa bệnh

-  TS.BS. Hoàng Quốc Cường - Phó Viện Trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Đại biểu tham dự:

-  Đại diện các Bệnh viện thuộc Sở Y tế Khánh Hòa

-  Đại diện các Sở y tế và đại diện các bệnh viện đa khoa tỉnh khu vực Duyên hải miền Trung

PGS.TS. Vũ Quang Huy- Giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng Xét Nghiệm y học – Đại học Y Dược TP.HCM, phát biểu tại hội nghị

TS. BS. Lê Tấn phùng - Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòahám chữa bệnh, phát biểu tại hội nghị

TS.BS. Hoàng Quốc Cường - Phó Viện Trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị