Hội nghị: Quản lý chất lượng - thực hiện lộ trình liên thông kết quả xét nghiệm; Đào tạo xét nghiệm/kỹ thuật y học, Hợp tác phát triển – Nghiên cứu đa ngành/trung tâm, Hội nhập Khu vực và Quốc tế.

22-10-2019 1787

HỘI NGHỊ

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ LỘ TRÌNH LIÊN THÔNG KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 2429 ONLINE

“Xây dựng – Đánh giá – Không ngừng nâng mức chất lượng”

HỘI THẢO

ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHÀNH XÉT NGHIỆM/KỸ THUẬT Y HỌC

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN – ĐỊNH HƯỚNG ĐA NGÀNH/TRUNG TÂM,

HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

Ngày 18/10/2019, Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học tổ chức thành công Hội nghị: Quản lý chất lượng và thực hiện lộ trình liên thông kết quả xét nghiệm, Ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá tiêu chí 2429 online; Hội thảo: Đào tạo xét nghiệm/kỹ thuật y học, Hợp tác phát triển – Nghiên cứu đa ngành/trung tâm, Hội nhập Khu vực và Quốc tế.

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học xin gửi lời cảm ơn đến các cá nhân, đơn vị, các nhà tài trợ đã đến tham dự, đóng góp ý kiến góp phần tạo nên sự thành công tốt đẹp cho Hội nghị.

Tham gia Chủ trì và trực tiếp phát biểu chỉ đạo gồm có:

-       ThS. Nguyễn Minh Tuấn: Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế;

-       GS. TS. Trần Hồng Quân: Chủ tịch Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-       PGS. TS. Võ Tấn Sơn: Nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh;

-       PGS. TS Trần Diệp Tuấn: Hiệu trưởng Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

-       GS. Đỗ Đình Hồ: Chủ tịch danh dự Hội Hóa Sinh Y học Việt Nam;

-       PGS. TS. Vũ Quang Huy: Giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học, Phó Chủ tịch Hội Các trường Kỹ thuật Y Học ASEAN (AASMT); Chủ Nhiệm CLB Hội các cơ sở đào tạo Xét Nghiệm/Kỹ thuật y học (CVASMT), Trưởng Bộ môn Xét Nghiệm Đại học Y Dược TP. HCM;

-       PGS.TS. Trần Đỗ Hùng: Trưởng khoa Điều Dưỡng – Kỹ thuật Y học – Trường Đại học Y dược Cần Thơ – Phó chủ nhiệm CLB Các cơ sở đào tạo Xét Nghiệm Kỹ thuật Y học

Thành phần tham dự gồm có:

-       Các Cục, Vụ Bộ Y tế;

-       Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bệnh viện Đại học Y Dược Hồ Chí Minh;

-       Các Trung tâm kiểm chuẩn CLXN;

-       Lãnh đạo: các Sở Y tế, Bệnh viện, các Viện;

-       Trưởng khoa, cán bộ xét nghiệm và Quản lý chất lượng các cơ sở xét nghiệm trên cả nước;

-       Lãnh đạo các Trường, các Cơ sở đào tạo xét nghiệm trên toàn quốc;

-       Các Hội, Hiệp hội, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội hóa sinh y học Việt Nam;

-       Các chuyên gia quốc tế: WHO, CAP, CDC;

-       Hội các trường kỹ thuật Y học khối ASEAN (AASMT), và gần 400 đại biểu tham dự.