Cuộc họp Ban chấp hành Hội AASMT lần thứ 7 tại Indonesia

20-11-2019 1149

Cuộc họp của Ban chấp hành hiệp Hội AASMT lần thứ 7 - chuẩn bị cho

Hội nghị AASMT lần thứ 5 (2020) tại Việt Nam

Để chuẩn bị cho Hội nghị thường niên Hội các trường kỹ thuật y học khối ASEAN (ASEAN Association of School Medical Technology- AASMT) lần thứ 5 vào năm 2020, cuộc họp Ban chấp hành AASMT diễn ra tại Indonesia ngày 11/10/2019 đã thành công tốt đẹp.

Đến tham dự cuộc họp trong vai trò President-elect của Hội, PGS. TS. BS. Vũ Quang Huy trình bày tóm lược lịch sử hình thành, phát triển Hiệp hội qua các thời kì và dự kiến chương trình Hội nghị AASMT 2020 tại Việt Nam.

Kết quả toàn thể Ban Chấp Hành và các thành viên chủ chốt đã thống nhất nội dung dự kiến và chương trình làm việc của hội nghị thường niên vào tháng 11/2020 tại Việt Nam với chủ đề “Promoting the implementation of hamornized MT education in ASEAN”

PGS. TS. Vũ Quang Huy phát biểu tại Hội nghị:

IMG_5771

Một số hình ảnh từ cuộc họp: 

IMG_5770

IMG_5731

IMG_5759

IMG_5764

 

 

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME