Đào tạo Trực tuyến Xây dựng Sổ tay dịch vụ khách hàng và Sổ tay an toàn trong phòng xét nghiệm từ 23-28/03/2020

15-03-2020 275

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

Chuyên đề:

“XÂY DỰNG SỔ TAY DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

VÀ SỔ TAY AN TOÀN TRONG PHÒNG XÉT NGHIỆM”

Đào tạo Trực tuyến từ 23-28/03/2020

 

1. Tên khóa học: Xây dựng Sổ tay dịch vụ khách hàng và Sổ tay an toàn trong phòng xét nghiệm.

2. Địa điểm – Hình thức đào tạo - Thời gian – Học phí

 • Học trực tuyến: Hay còn gọi là eLearning/online learning, là phương thức học tập có sử dụng kết nối mạng để phục vụ học tập,
  • Trao đổi giao tiếp thời gian thực giữa người học với giảng viên.
  • Lấy tài liệu học (Bài giảng, video record, link…)
  • Làm bài thi trực tuyến
  • Thiết bị hỗ trợ: điện thoại, laptop, máy tính bảng
  • Hỗ trợ hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm học trực tuyến.

    -  Thời gian:

 • 24 tiết (6 buổi);
 • 4 tiết/buổi từ ngày 23-28/03/2020;
 • Thời gian bắt đầu: 16h30 hàng ngày;
 • Học phí: 1.800.000 đồng/1 học viên (Học phí đã bao gồm: cơ sở vật chất, chi phí phần mềm học trực tuyến, tài liệu học tập, giấy chứng nhận).

 

3. Mục tiêu khóa học

Sau khi học khóa học xong học viên sẽ:

 • Hiểu được vai trò của hệ thống quản lý chất lượng, phân tích tầm quan trọng sổ tay dịch vụ khách hàng, an toàn phòng xét nghiệm
 • Cấu trúc sổ tay dịch vụ khách hàng, an toàn phòng xét nghiệm
 • Ứng dụng, biên soạn những thành phần của sổ tay dịch vụ khách hàng và sổ tay an toàn trong PXN

4. Đối tượng học viên

 • Lãnh đạo Khoa/ Phòng Xét nghiệm;
 • Nhân viên phụ trách chất lượng Xét nghiệm;
 • Nhân viên phụ trách về an toàn sinh học;
 • Nhân viên làm việc tại các đơn vị xét nghiệm;
 • Cá nhân muốn nâng cao kiến thức về quản lý chất lượng xét nghiệm.

Lưu ý: Số lượng học viên tối thiểu mỗi khóa học 30 (học viên).

5. Danh sách giảng viên và trợ giảng

Giảng viên:

 • PGS.TS Vũ Quang Huy – Giám đốc Trung tâm kiểm chuẩn CLXNYH;
 • TS. BS Trương Thiên Phú – Trưởng khoa Huyết học bệnh viện Chợ Rẫy;
 • TS. Huỳnh Minh Tuấn – Trưởng khoa Vi sinh – Bệnh viện Đại học YD Tp.HCM;
 • TS. Lê Văn Chương – Giảng Viên Khoa Y – Đại học YD Tp.HCM;
 • ThS. Phạm Thái Bình - Bộ môn xét nghiệm – Đại học YD Tp.HCM;
 • ThS. Nguyễn Thị Tường Vân – Bộ môn xét nghiệm – Đại học YD Tp.HCM.

Trợ giảng

 • ThS. Trần Nhật Nguyên – Trung tâm kiểm chuẩn CLXNYH;
 • ThS. Mai Thị Bích Chi - Trung tâm kiểm chuẩn CLXNYH;
 • BS. Trần Hữu Hoàn – Trung tâm kiểm chuẩn CLXNYH.

6. Tài liệu sử dụng đào tạo

 • Tài liệu (bài giảng, bài tập, link tham khảo, video record) cung cấp qua tài khoản đăng ký, lưu lại trong thời gian dài.

Thông báo mở lớp Sổ tay dịch vụ khách hàng - Sổ tay An toàn 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ

 • Trung tâm Kiểm CLXN Y học – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh:
 • Địa chỉ: 131 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 38531058
 • Email: trungtamkiemchuan@gmail.com
 • Website: http://qccump.com
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME