Thông báo Chiêu sinh khóa học trực tuyến "Ngoại kiểm xét nghiệm" ngày 06-11/04/2020

24-03-2020 508

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

Chuyên đề:

"Ngoại kiểm xét nghiệm EQA"

Phối hợp CAP và Bệnh viện Quốc tế Vinmec Times City

Đào tạo Trực tuyến từ 06-11/04/2020

1. Tên khóa học: Ngoại kiểm xét nghiệm EQA

2. Địa điểm – Hình thức đào tạo - Thời gian – Học phí

     - Học trực tuyến: 

  • Hay còn gọi là eLearning/online learning, là phương thức học tập có sử dụng kết nối mạng để phục vụ học tập,
  • Trao đổi giao tiếp thời gian thực giữa người học với giảng viên.
  • Lấy tài liệu học (Bài giảng, video record, link…)
  • Làm bài thi trực tuyến
  • Thiết bị hỗ trợ: điện thoại, laptop, máy tính bảng
  • Hỗ trợ hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm học trực tuyến.

    -  Thời gian:

 • 24 tiết (6 buổi);
 • 4 tiết/buổi từ ngày 06-11/04/2020;
 • Thời gian bắt đầu: 16h30 hàng ngày;

    -  Học phí:

 •  1.800.000 đồng/1 học viên (Học phí đã bao gồm: cơ sở vật chất, chi phí phần mềm học trực tuyến, tài liệu học tập, giấy chứng nhận).

 3. Mục tiêu khóa học

Sau khi học khóa học xong học viên sẽ:

 • Nhận biết các thành tố trong Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm và tâm quan trọng của ngoại kiểm trong kiểm soát chất lượng
 • Hiểu ý nghĩa so sánh liên phòng các phòng xét nghiệm, nguyên tắc phân tích và xử lý kết quả ngoại kiểm
 • Thiết lập các chỉ số chất lượng trong ngoại kiểm
 • Vận dụng khắc phục và xử lý được các sai số khi thực hiện ngoại kiểm
 • Thực hiện đăng ký, phân tích và xử lý các mẫu đã đăng ký Ngoại kiểm định lượng và đính tính

4. Đối tượng học viên

 • Chuyên viên nghiệp vụ Y Sở Y tế
 • Lãnh đạo Khoa/ Phòng Xét nghiệm;
 • Chuyên viên quản lý chất lượng bệnh viện
 • Nhân viên phụ trách chất lượng Xét nghiệm;
 • Nhân viên làm việc tại các đơn vị xét nghiệm;
 • Cá nhân muốn nâng cao kiến thức về quản lý chất lượng xét nghiệm.

Lưu ý: Số lượng học viên tối thiểu mỗi khóa học 30 (học viên).

5. Danh sách giảng viên và trợ giảng

Giảng viên:

 • PGS.TS Vũ Quang Huy – Giám đốc Trung tâm kiểm chuẩn CLXNYH
 • Mrs. Angra Wang – Expert of CAP
 • TS. Trương Công Duẫn – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
 • PGS.TS. Trần Phủ Mạnh Siêu - Bộ môn xét nghiệm – Đại học YD Tp.HCM
 • ThS. Văn Hy Triết – Bộ môn xét nghiệm – Đại học YD Tp.HCM
 • ThS. Phạm Thái Bình – Bộ môn xét nghiệm – Đại học YD Tp.HCM
 • ThS. Nguyễn Thị Tường Vân - Bộ môn xét nghiệm – Đại học YD Tp.HCM

Trợ giảng

 • ThS. Trần Nhật Nguyên – Trung tâm kiểm chuẩn CLXNYH;
 • ThS. Mai Thị Bích Chi - Trung tâm kiểm chuẩn CLXNYH;
 • BS. Trần Hữu Hoàn – Trung tâm kiểm chuẩn CLXNYH.

6. Tài liệu sử dụng đào tạo

 • Tài liệu (bài giảng, bài tập, link tham khảo, video record) cung cấp qua tài khoản đăng ký, lưu lại trong thời gian dài.

Link down load:

Thông báo mở lớp trực tuyến khóa Ngoại kiểm xét nghiệm

Phiếu đăng ký đào tạo 2020

Link đăng ký:

https://qccump.com/dao-tao/dang-ky

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ

 • Trung tâm Kiểm CLXN Y học – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh:
 • Địa chỉ: 131 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 38531058
 • Email: trungtamkiemchuan@gmail.com
 • Website: http://qccump.com
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME