Thông báo Chiêu sinh Đào tạo trực tuyến chuyên đề "Quản lý nhân sự - Đánh giá năng lực nhân viên" ngày 9-14/03/2021

22-02-2021 3733

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

Chuyên đề:

"Quản lý nhân sự - Đánh giá năng lực nhân viên"

“ Personal Management - Staff competency Assessment, Experiences from FV Laboratory, the JCI quality”

Phối hợp FV Laboratory, the JCI quality

Đào tạo Trực tuyến từ 9-14/03/2021

1. Tên khóa học: Quản lý nhân sự - Đánh giá năng lực nhân viên

2. Địa điểm – Hình thức đào tạo - Thời gian – Học phí

     - Học trực tuyến: 

  • Hay còn gọi là eLearning/online learning, là phương thức học tập có sử dụng kết nối mạng để phục vụ học tập,
  • Trao đổi giao tiếp thời gian thực giữa người học với giảng viên.
  • Lấy tài liệu học (Bài giảng, video record, link…)
  • Làm bài thi trực tuyến
  • Thiết bị hỗ trợ: điện thoại, laptop, máy tính bảng
  • Hỗ trợ hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm học trực tuyến.

    -  Thời gian:

 • 24 tiết (6 buổi);
 • 4 tiết/buổi từ ngày 09-14/03/2021;
 • Thời gian bắt đầu: 13h30 - 16h30 hàng ngày;

    -  Học phí:

 •  1.800.000 đồng/1 học viên (Học phí đã bao gồm: cơ sở vật chất, chi phí phần mềm học trực tuyến, tài liệu học tập, giấy chứng nhận).

 3. Mục tiêu khóa học

Sau khi học khóa học xong học viên sẽ:

 • Nhận biết các thành tố trong Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm và tâm quan trọng của quản lý nhân sự trong hệ thống quản lý chất lượng;
 • Phân tích các yêu cầu về trình độ chuyên môn, bằng cấp, đào tạo, kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết cho các vị trí;
 • Xây dựng được quy trình quản lý nhân sự;
 • Thiết lập chương trình tập huấn, kiểm tra, đánh giá năng lực nhân viên mới và định kỳ hằng năm;
 • Xây dựng bản mô tả công việc của nhân viên QLCL và quản lý kỹ thuật;
 • Xây dựng sơ đồ tổ chức, mục tiêu, kế hoạch chất lượng và họp xem xét lãnh đạo.

4. Đối tượng học viên

 • Chuyên viên nghiệp vụ Y Sở Y tế;
 • Lãnh đạo đơn vị/bệnh viện;
 • Lãnh đạo Khoa/Phòng Xét nghiệm;
 • Chuyên viên quản lý chất lượng bệnh viện;
 • Nhân viên phụ trách chất lượng Xét nghiệm;
 • Nhân viên làm việc tại các đơn vị xét nghiệm;
 • Cá nhân muốn nâng cao kiến thức về quản lý chất lượng xét nghiệm.

Lưu ý: Số lượng học viên tối thiểu mỗi khóa học 20 (học viên).

5. Danh sách giảng viên và trợ giảng

Giảng viên dự kiến:

 • PGS.TS Vũ Quang Huy – Giám đốc Trung tâm kiểm chuẩn CLXNYH
 • Mr. Friend Maviza - Experts from FV Laboratory - Topic:   Staffs competency assessment
 • TS. Lê Văn Chương - Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • Ths. Phạm Thái Bình - Trưởng phân môn Vi sinh, Bộ môn Xét nghiệm - Đại học YD Tp.HCM
 • Văn Hy Triết - Trung tâm kiểm chuẩn CLXNYH

Trợ giảng

 • ThS. Trần Nhật Nguyên – Trung tâm kiểm chuẩn CLXNYH;
 • CN. Đặng Hùng Linh - Trung tâm kiểm chuẩn CLXNYH;
 • CN. Bùi Thị Lệ Xuân – Trung tâm kiểm chuẩn CLXNYH.
 • CN. Nguyễn Thị Tú Anh - Trung tâm kiểm chuẩn CLXNYH.

6. Tài liệu sử dụng đào tạo

 • Tài liệu (bài giảng, bài tập, link tham khảo, video record) cung cấp qua tài khoản đăng ký, lưu lại trong thời gian dài.

Link down load:

Phiếu đăng ký đào tạo 2021

Link đăng ký:

https://qccump.com/dao-tao/dang-ky

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ

 • Trung tâm Kiểm CLXN Y học – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh:
 • Địa chỉ: 131 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 38531058
 • Email: [email protected]
 • Website: http://qccump.com
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME