Lịch thực hiện Ngoại kiểm Quý III - 2020

16-06-2020 2026

Lịch thực hiện phân tích mẫu các chương trình Ngoại kiểm Quý III - 2020

 

Stt

Chương trình

Quốc Tế (*)

Chu kỳ Mẫu/đợt Ngày kết thúc Mẫu/đợt Ngày kết thúc Mẫu/đợt Ngày kết thúc

1

Protein ĐH 62 8 28/06

2

Bộ mỡ  43 1 05/07 3 02/08 5 30/08

3

Sinh hóa Nước tiểu  57 1 05/07 3 02/08 5 30/08

4

Tim mạch  12   8 02/08 9 06/09

5

BNP  7 7 05/07 8 02/08 9 06/09

6

Công thức máu 13 7 12/07 8 09/08 9 13/09

7

Miễn dịch ĐH 2  10 7 12/07 8 09/08 9 13/09

8

Miễn dịch ĐH 1  10   8 09/08 9 13/09

9

Khí máu  12 8 09/08 9 13/09

10

Protein ĐH 62 9 12/07 11 09/08 1 20/09

11

Bộ mỡ 43 2 19/07 4 16/08 6 13/09

12

Sinh hóa Nước tiểu  57 2 19/07 4 16/08 6 13/09

13

HbA1c 2 TS  15 7 19/07 8 16/08 9 20/09

14

Đông máu  12 7 19/07 8 16/08 9 20/09

15

Sàng lọc trước sinh  12 7 19/07 8 16/08 9 20/09

16

Dịch não tủy  5 5 19/07 6 23/08 7 20/09

17

Syphilis  9     4 - 6 23/09

18

EBV  9 4 - 6 23/09

19

HIV/Hepatitis  9 6 - 10 23/09

20

ToRCH  9 6 - 10 23/09
21 Tim mạch  12 7 21/07

22 Nước tiểu 14 TS  12 4 22/07 5 23/09
23 Khí máu  12 7 26/07

24 Protein ĐH  62 10 26/07 12 23/08
25 Ammonia/Ethanol  6 11 26/07 12 23/08 1 27/09
26 Miễn dịch  18 7 26/07 8 30/08 9 27/09
27 Sinh hóa
 17 7 26/07 8 30/08 9 27/09
28 Tốc độ máu lắng 6     5 - 6 27/09
29 Miễn dịch ĐH 1  10 7 28/07  
 

Stt

Chương trình

Trung tâm (**)

Chu kỳ Mẫu/đợt Ngày kết thúc Mẫu/đợt Ngày kết thúc Mẫu/đợt Ngày kết thúc

1

  Định tính HBV–DNA 2 19/07  

2

Định lượng HBV–DNA  5 2 19/07

3

  Định tính HCV–RNA 4 2 19/07

4

Định lượng HCV–RNA  5 2 19/07

5

Định Genotype HCV 4 2 19/07

6

Định tính HPV 4 2 19/07

7

Định Genotype HPV  4 2 19/07

8

  Phát hiện MTB–DNA 4 2 19/07

9

Phết máu ngoại biên 4   4 02/08  

10

HTH H. pylori 1 2 02/08

11

HTH Nhóm máu 5 4 16/08

12

HTH Truyền máu CB  3 4 16/08

13

HTH Truyền máu TD 3 4 16/08

14

HTH Viêm gan B & C    3 3 16/08

15

Nước tiểu 10 TS 2 4 23/08

16

HbA1c 1 TS 2 3 23/08

17

HTH Ký sinh trùng 3 3 23/08

18

Phết máu tìm KSTSR 3 3 30/08

19

Soi phân tìm KSTĐR  3 3 30/08

20

Vi sinh nhuộm soi  1   3 13/09

21

Vi sinh lâm sàng 5 3 13/09

 

(*) Báo cáo phân tích kết quả Ngoại kiểm được ban hành sau 05 ngày từ ngày kết thúc.

(**) Báo cáo phân tích kết quả Ngoại kiểm được ban hành sau 25 ngày từ ngày kết thúc.

 

Lưu ý:

Hạn cuối nhập kết quả trên qccump.com được tính đến 23:59 (GMT +7) của ngày Ngày kết thúc.

Cập nhật lần cuối lúc 14:00 ngày 16/06/2020.

 

Tải Lịch trả kết quả ngoại kiểm Quý III - 2020

 

                                                                                                                                                                 Phòng Ngoại kiểmKết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME