Lễ Kỷ niệm "10 năm Thành lập - Hội nhập - Phát triển thực hiện 316/TTg-CP và Hội thảo Bộ Y tế - Quốc tế mô hình hệ thống PXN tham chiếu"

27-07-2020 910

THÔNG BÁO

Ngày 30/7/2020, Trung tâm tổ chức "Lễ Kỷ niệm 10 năm Thành lập - Hội nhập - Phát triển thực hiện 316/TTg-CP và Hội thảo Bộ Y tế - Quốc tế mô hình hệ thống PXN tham chiếu"

+ Thời gian: 8h sáng thứ 5, ngày 30/7/2020.

+ Địa điểm : Hội trường 3D – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Kính mong Quý đại biểu sắp xếp thời gian tham dự.

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME