Lễ "Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Kiểm chuẩn - Hội nhập - Phát triển thực hiện 316/TTg-CP và Hội thảo Bộ Y tế - Quốc tế mô hình hệ thống PXN tham chiếu" diễn ra thành công tốt đẹp - Phát biểu chỉ đạo của PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ Trưởng Bộ Y tế

31-07-2020 1856

     Phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế - PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn tại buổi lễ.

      Tăng cường chất lượng xét nghiệm nói chung, đặc biệt là xét nghiệm COVID19 nói riêng trong tình hình dịch phức tạp hiện nay: cần tăng cường Chất lượng và tính Chính xác của xét nghiệm, là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong đó việc kiểm chuẩn các xét nghiệm giúp xác định đúng người đúng bệnh.

      Ngày 30/7/2020, Trung tâm Kiểm Chuẩn Chất lượng Xét nghiệm Y học, Bộ Y tế đặt tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (TTKC) tổ chức Hội thảo Quốc tế Bộ Y tế nhân lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm với chủ đề “10 năm thành lập, hội nhập, phát triển thực hiện 316 TTg nâng cao chất lượng xét nghiệm và hội thảo bộ y tế quốc tế, mô hình PXN tham chiếu”. Hội thảo chủ trì bởi lãnh đạo Bộ Y tế, thứ trưởng BYT PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn do TTKC tổ chức với sự tham gia của các nguyên lãnh đạo, lãnh đạo ngành Y tế, các chuyên gia quốc tế như GS. Graham Beastall (nguyên chủ tịch Hội hóa sinh lâm sàng xét nghiệm Y khoa Quốc tế (IFCC), JCTLM), GS.  Ian Young (Chủ tịch Hội hóa sinh lâm sàng xét nghiệm Y khoa Quốc tế (IFCC); Chủ tịch Ủy ban chuyên môn về vấn đề xét nghiệm tham chiếu (JCTLM)), Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn Thượng Hải (SCCL), Ban Giám hiệu và các thầy cô Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và các lãnh đạo các đơn vị y tế trên cả nước. Trong tình hình khó khăn đi lại, các chuyên gia quốc tế tham dự chương trình thông qua kênh trực tuyến nhằm đảm bảo tuân thủ an toàn.

      Theo Quyết định 316/QĐ TTg ngày 27 tháng 2 năm 2016 phê duyệt đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025, đưa ra nhiệm vụ và giải pháp đến năm 2020 cả nước có tối thiểu 10 phòng xét nghiệm tham chiếu và năm 2025 cả nước có tối thiểu 25 phòng xét nghiệm tham chiếu về xét nghiệm y học. Hiện nay trên cả nước chưa có phòng xét nghiệm tham chiếu về xét nghiệm y học được chứng nhận, nên TTKC đã nghiên cứu, tham khảo, mời cố vấn, chuyên gia quốc tế từ Hội hóa sinh lâm sàng xét nghiệm Y khoa Quốc tế (IFCC) và Ủy ban chuyên môn về vấn đề xét nghiệm tham chiếu (JCTLM) đưa ra mô hình chuẩn cho Việt Nam và tham gia phát biểu tại Hội nghị. Và cũng theo quyết định này, năm 2020 các TTKC phải tự sản xuất được 5 loại mẫu ngoại kiểm và năm 2025 sản xuất được 10 loại mẫu ngoại kiểm, TTKC Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh đã sản xuất được 6 loại mẫu vào năm 2017 và 19 loại mẫu vào năm 2020 vượt xa nhiệm vụ được giao.

  • Tại Hội nghị, PGS TS Vũ Quang Huy, giám đốc TTKC, đã tổng hợp ý kiến chuyên gia quốc tế, đề xuất mô hình hệ thống Phòng Xét nghiệm tham chiếu theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Thứ trưởng Bộ Y tế PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn phát biểu ghi nhận hoạt động, đóng góp của Trung tâm trong 10 năm khi đi từ con số 0 để bây giờ có được thành tựu về mặt ngoại kiểm, đào tạo, hợp tác quốc tế… Việc xây dưng tiêu chí theo quyết định 2429 là một trong những thành tựu bước ngoặc rất lớn. Việc đảm bảo tiêu chuẩn về mặt xét nghiệm được sự quan tâm rất lớn của nhà nước. Không thể cứu chữa người bệnh thật sự an toàn, hiệu quả hợp lí nếu không có được dữ liệu cận lâm sàng tốt nhất, đặc biệt qua mùa dịch Covid-19.
  • Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Y tế PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn kết luận: hoàn toàn nhất trí đề xuất của Trung Tâm về Mô hình xây dựng PXN tham chiếu dựa trên khuyến cáo của Chuyên gia Quốc tế, IFCC, giao Trung tâm làm đầu mối, điều phối các PXN tiềm năng cùng tham gia dựa vào 3 tiêu chí (đạt ISO 15189, mức 4 trở lên theo QĐ 2429, tham gia ngoại kiểm đạt kết quả tốt liên tục), thực hiện dưới sự lãnh đạo của BYT và Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Mục tiêu là thực hiện thắng lợi quyết định 316 của thủ tướng chính phủ và đồng thời đem đến hiệu quả thực tiễn là tất cả các PXN trên cả nước đều phải tham gia hoạt động ngoại kiểm và xây dựng thành công hệ thống PXN tham chiếu ở mức 1 và bắt đầu hình thành hệ thống PXN tham chiếu ở mức 2. Ngoài ra, rất mong muốn tập thể lãnh đạo Trung tâm cùng các cán bộ viên chức cùng cố gắng phát huy xây dựng mô hình tự chủ và nhu cầu cần đưuọc kiểm chuẩn là nhu cầu cần thiết và để đem đến sựu tồn tại của PXN. Cho nên việc liên kết hợp tác các Trung tâm kiểm là rất cần thiết và cần mở rộng.