THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM CHUẨN - KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 2020

23-08-2020 2052

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM CHUẨN - KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 2020

        Kính gửi: Bệnh viện/Viện/Trung tâm y tế/Phòng khám Đa khoa/Phòng xét nghiệm

       Căn cứ Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 08 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

       Căn cứ Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

      Căn cứ Quyết định 316/QĐ -TTg ngày 27 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm giai đoạn 2016-2025;

      Căn cứ Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học;

       Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học (QCCUMP) kết hợp với các chuyên gia Bộ môn Vi sinh - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Vi sinh và Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Đại học Y Dược trân trọng thông báo triển khai Chương trình Kiểm chuẩn - Kiểm soát nhiễm khuẩn 2020.

       Xin trân trọng thông báo đến Quý đơn vị để đăng kí tham gia.

Đính kèm file:

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME