Lịch thực hiện Ngoại kiểm Quý I - 2021

22-12-2020 1702

          

               

(*) Báo cáo phân tích kết quả Ngoại kiểm được ban hành sau 05 ngày từ Ngày kết thúc
(**) Báo cáo phân tích kết quả Ngoại kiểm được ban hành sau 15 ngày từ Ngày kết thúc.
Lưu ý:              

Hạn cuối nhập kết quả trên qccump.com được tính đến 23:59 (GMT +7) của ngày Ngày kết thúc.

TẢI LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ I NĂM 2021

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME