HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THE 1ST ICoMTech 2021 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL TECHNOLOGY TẠI Lombok, Indonesia. 29st - 30th May, 2021

05-05-2021 1252

Ngày 29-30/5/2021, Hội nghị trực tuyến The First International Conference On Medical Technology (ICoMTech 2021) được tổ chức tại Lombok, Indonesia với chủ đề “Strategy and Potential Research on Health Area Related to Pandemic Covid-19”

Hình thức tham dự: Trực tuyến qua phần mềm Zoom và Hội nghị được Live streaming qua Youtube.

Tham dự Hội nghị bạn sẽ có một cách nhìn tổng quan về Chiến lược và tiềm năng của khối ngành sức khỏe trong đại dịch Covid -19 đến từ các chuyên gia khắp châu Á. Thông tin về Speakers:

- Dr. Syamsuriansyah: Director of Politeknik Medico forma Husada Mataram.

- Dr. apt. Sri Hartati Yuliani, M.Si: Lecture of University of Sanata Dharm

- Anacleta Pring – Valdez: Chairman Department of Pathology and Laboratory Medicine Botangan Medical Center, Philipine

- Dr. Vu Quang Huy, Ass. Prof., MD, PhD:  Dean Faculty, Medical Technology University Medicine in VietNam

- Prof. Mohd Nazil Salleh: Deputy of Vice Chanceller (Academic and International) PICOMS International University College, Malaysia.

- Prof. Aye Aye Khin: Rector University Medical Technology Myanmar

- Dr. Slamet, MHP: Chairman of BalittbangKes Republic of Indonesia

Các chủ đề chính trong Hội nghị:

  1. Strategies and Potential Health Research During The Covid -19 Pandemic (dr. Slomet, MHP)
  2. Screening and Laboratory Diagnosis Covid-19 (Prof. Aye Aye Khin)
  3. Determination of Molecular Targets for Diagnosis and Treatment of Covid-19 (In Silico) (Prof. Mohd Nozil Solleh)
  4. Quality Control in Covid-19: We Can Discuss on Implementation EQA/ PT Covid-19 (Dr. Vu Quang Huy, Ass. Prof., MD, PhD)
  5. Covid-19 Surveillance Problems and Solution (Anacleto Pring-Voldez, MD, FPSP, PAHA, PhD)
  6. Strategy for Pharmaceutical Technology Development in Creating Candidates for Covid-19 Drugs (Dr. apt. Sri Hartati Yuliani, M.Si)

Quyền lợi khi tham gia Hội nghị:

- Được tham gia, giao lưu khoa học với các trường, chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật y học.

- Được tiếp cận nhiều cơ hội trao đổi sinh viên, học viên, nghiên cứu viên, giảng viên với quốc tế

- Tiếp cận các suất học bổng Đại Học, Sau Đại học quốc tế

- Tiếp thu được các nghiên cứu, sự phát triển mới nhất của bạn bè quốc tế

Link đăng ký tham gia: https://icomtech.poltekmfh.ac.id/

Lưu ý:

- Thời gian đăng ký: từ 18/01 – 29/5/2021

- Đối với Speakers:

+ Thời hạn nộp bản tóm tắt (Abstract Submission end) : 10/5/2021

+ Thời hạn nộp bản Full paper Submission end: 20/5/2021

Nếu có thắc mắc, anh chị có thể phả hồi về SĐT sau: Atfal (082 4743 6789), Dhika Juliana (0852 3913 5355), Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học (028.38531058 nhánh 109)

 

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME