Thông báo Chương trình Ngoại kiểm năm 2022

12-10-2021 1158

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM 2022

 

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ và Bộ Y tế giao Trung tâm phát triển và cung cấp Ngoại kiểm cho các cơ sở y tế phục vụ công tác nâng cao chất lượng xét nghiệm y học bảo đảm kết quả chính xác, chuẩn hóa, làm cơ sở cho việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở, đồng thời hội nhập mạng lưới kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong khu vực và thế giới. Ngoại kiểm đã là nhiệm vụ bắt buộc đối với các phòng xét nghiệm để nâng cao chất lượng thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm theo lộ trình Thủ tướng chính phủ.

Căn cứ Quyết định 316/QĐ – TTg ngày 27/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 – 2025;

Căn cứ Quyết định 2429/QĐ – BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, tiêu chí 8.15 (*) yêu cầu phòng xét nghiệm tham gia ngoại kiểm (EQA);

Công văn 1015/KCB – QLCL ngày 27/7/2017 của Cục Quản lý khám chữa bệnh triển khai Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, đặc biệt đôn đốc thực hiện Ngoại kiểm – yêu cầu bắt buộc đối với phòng xét nghiệm để nâng mức chất lượng liên thông.

Năm 2022, Trung tâm triển khai thêm 2 chương trình Ngoại kiểm mới: Kháng thể SARS-CoV-2, Sinh hóa QCC (14 thông số) và hơn 40 chương trình Ngoại kiểm bao phủ theo các lĩnh vực Huyết học - Truyền máu, Sinh hóa, Miễn dịch Vi - Ký sinh và Sinh học phân tử.

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt chứng nhận ISO/IEC 17043:2010 lĩnh vực Huyết học, đồng thời Trung tâm đã công bố hồ sơ về Bộ Y tế phân loại trang thiết bị hóa chất sinh phẩm các chương trình ngoại kiểm theo Nghị định số 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trung tâm đã gửi thông báo Thông báo chương trình Ngoại kiểm 2022 đến Quý đơn vị qua đường bưu điện và email. Quý đơn vị có nhu cầu tham gia Ngoại kiểm vui lòng đăng ký trực tiếp tại trang thông tin điện tử qccump.com.

Trân trọng cảm ơn./.

Thông tin Thông báo Ngoại kiểm 2022:

1. Thông báo chương trình Ngoại kiểm năm 2022

2. Danh mục kỹ thuật xét nghiệm trong chương trình Ngoại kiểm 2022

3. Phiếu đăng ký ngoại kiểm 2022 

4. Hướng dẫn ngoại kiểm 2022

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME