THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN NĂM 2022

03-11-2021 422

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN NĂM 2022

Kính gửi: Bệnh viện/Viện/Trung tâm y tế/Phòng khám Đa khoa/Phòng xét nghiệm

Căn cứ Quyết định 316/QĐ – TTg ngày 27/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 – 2025;

Căn cứ Quyết định 2429/QĐ – BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, tiêu chí 8.15 (*) yêu cầu phòng xét nghiệm tham gia ngoại kiểm (EQA);

Căn cứ Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư 16/2018 ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn, hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn và trách nhiệm thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Căn cứ Tờ trình của Bộ môn Vi Kí sinh ngày 27/12/2019 về việc thực hiện ngoại kiểm các xét nghiệm vi sinh lâm sàng cho các Đơn vị Bệnh viện có nhu cầu.

       Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng Xét nghiệm Y học (QCCUMP) kết hợp với Bộ môn Vi sinh – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Vi sinh và Kiểm soát Nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, với chức năng và uy tín của mình, hiện đang tiến hành thực hiện một số dịch vụ về lĩnh vực Ngoại kiểm-Kiểm soát nhiễm khuẩn cho các Bệnh Viện, Phòng khám, Trung tâm nha khoa, nhà máy, xưởng chế biến thực phẩm, căn tin trường học, xí nghiệp.

       Chương trình đầu tiên trong nước được triển khai tại Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Bộ Y tế – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm thông báo.

Trung tâm đạt chứng nhận ISO 9001:2015 (AJA Anh Quốc); ISO/IEC 17043:2010 do DSS (Bộ KHCN Thái Lan) công nhận, ISO 13528:2015 áp dụng trong phân tích thống kê kết quả.

 

Xin trân trọng thông báo đến Quý đơn vị để đăng kí tham gia.

THÔNG BÁO NGOẠI KIỂM KIỂM SOÁT NHIÊM KHUẨN NĂM 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 2022

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME