TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC– ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾP TỤC ĐẠT CÔNG NHẬN ISO/IEC 17043:2010 ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM: "HUYẾT THANH HỌC TRUYỀN MÁU"

18-06-2022 1058

Ngày 13- 14 tháng 01 năm 2022, tại Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học– Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (QCC-UMP) đã diễn ra buổi đánh giá ISO/IEC 17043:2010 do Bureau of Laboratory Accreditation – Department of Science Service ( BLA-DSS, Thái Lan) thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế cùng toàn thể Lãnh đạo và nhân viên Trung tâm.

               Hình 1: Quang cảnh buổi đánh giá

Hình 2: Lãnh đạo QCCUMP giới thiệu về Trung tâm.

Hình 3: Chuyên gia Kunchit Judprasong đánh giá phần thống kê

Hình 4: Chuyên gia Dusadee đánh giá phần quản lý

Hình 5: Chuyên gia Vanna Pengruangrojanachai đánh giá phần kỹ thuật

Sau 2 ngày đánh giá nghiêm túc và sự khắc phục triệt để các NC của Trung tâm, đồng thời kết quả đánh giá sau các vòng thẩm định của hội đồng, ngày 31/05/2022, BLA- DSS đã chấp nhận kết quả công nhận và cấp giấy công nhận ISO/IEC 17043:2010 trong phạm vi huyết học của chương trình Phết máu ngoại biên và Huyết thanh học Truyền máu (số công nhận: PTP- 0026). Với kết quả này, năng lực cung cấp ngoại kiểm của Trung tâm được chấp nhận trên toàn thế giới với ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation): Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm quốc tế. MRA (Mutual Recognition Arrangements): Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau.

Sau thời gian nhiều năm nỗ lực tìm hiểu, xây dựng hệ thống quy trình chuẩn, hồ sơ chuẩn – vận hành theo tiêu chuẩn ISO, QCC-UMP hiện đang là đơn vị đầu tiên, duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn này trong lĩnh vực Phết máu và Truyền máu, đây cũng là niềm tự hào và vinh dự của Trung tâm, Nhà Trường và toàn thể ngành Y tế nói chung nhằm nâng cao chất lượng bộ mẫu ngoại kiểm sản xuất trong nước.

Hình 6: Chứng nhận ISO/IEC 17043:2010

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME