Mạng lưới hoạt động

27-06-2018 4765

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

BỘ Y TẾ - TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC
THUỘC ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM – SỞ Y TẾ - BỘ NGÀNH

         Để tăng cường mạng lưới Quản lý chất lượng xét nghiệm, Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai công văn số 72/ĐA-TTKC để hình thành mạng lưới kiểm chuẩn.

 

Network

 

 

 

 


 

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME