Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

13-06-2017 2990

Để góp phần đạt các mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, ngày 12/6/2017, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2429/QĐ-BYT về việc Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học nhằm hướng dẫn các đơn vị tăng cường quản lý chất lượng xét nghiệm, chuẩn hóa chất lượng, hướng tới liên thông kết quả xét nghiệm giữa các đơn vị theo lộ trình Thủ tướng Chính phủ giao.

 

1/ QUYET-DINH-SO-2429.QD_.BYT-NGAY-12.6.2017

2/ Tieu-chi-danh-gia-muc-chat-luong-phong-xet-nghiem_final

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME