Việt Nam hòa vào không khí khối asean "Một tầm nhìn, một nhiệm vụ trong nghiên cứu khoa học xét nghiệm"

01-07-2018 1001

Theo đề nghị và thư mời của GS Bernard U. Ebuen Chủ tịch sáng lập - cố vấn Hội AASMT, đoàn đại diên Việt Nam đến từ Bộ môn xét nghiệm khoa Điều dưỡng kỹ thuật Y học-Trung tâm kiểm chuẩn CLXNYH - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh sang Philippines tham dự Hội nghị nghiên cứu khoa học và hội nghị thượng đỉnh về y tế công cộng và MT/MLS 2017 với chủ đề: "Thúc đẩy Y tế công cộng hiện đại khu vực ASEAN thông qua chuẩn hóa MT/MLS và chất lượng giáo dục y tế công cộng, đào tạo, nghiên cứu và mở rộng cộng đồng” và chủ đề phụ “Một tầm nhìn, một nhiệm vụ trong nghiên cứu khoa học xét nghiệm”

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME