Thông báo lịch thực hiện các chương trình Ngoại kiểm Quý III năm 2018

01-07-2018 2674

Lịch thực hiện mẫu và trả kết quả các chương trình Ngoại kiểm Quý III năm 2018:

 

  Đơn vị gửi kết quả   Trung tâm gửi bản phân tích  
Tháng   Tháng

Stt

Chương trình

7

8

9

 

7

8

9

Ghi chú

1

Tim mạch

 1/8

8/8

29/8

 

17/8

24/8

14/9

01 mẫu/ tháng

2

Protein đặc hiệu

 

1/8 (11)

 

 

 

17/8

 

01 mẫu/ đợt

3

Huyết học

1/8

8/8

5/9

 

17/8

24/8

21/9

01 mẫu/ tháng

4

Miễn dịch ĐB1

1/8

8/8

5/9

 

17/8

24/8

21/9

01 mẫu/ tháng

5

Miễn dịch ĐB2

1/8

8/8

5/9

 

17/8

24/8

21/9

01 mẫu/ tháng

6

Khí máu

1/8

8/8

5/9

 

17/8

24/8

21/9

01 mẫu/ tháng

7

Protein đặc hiệu

4/7 (9)

 

12/9

 

20/7

 

28/9

01 mẫu/ đợt

8

Đông máu

8/8

15/8

12/9

 

24/8

31/8

28/9

01 mẫu/ tháng

9

HbA1c

8/8

15/8

12/9

 

24/8

31/8

28/9

01 mẫu/ tháng

10

Sàng lọc
trước sinh

8/8

15/8

12/9

 

24/8

31/8

28/9

01 mẫu/ tháng

11

Dịch não tủy

18/7

15/8

12/9

 

3/8

31/8

28/9

01 mẫu/ tháng

12

Protein đặc hiệu

18/7 (10)

15/8 (12)

 

 

3/8

31/8

 

01 mẫu/ đợt

13

Amonia/Ethanol

18/7 (11)

22/8 (12)

17/9

 

3/8

7/9

5/10

01 mẫu/ tháng

14

Nước tiểu

6/8

 

17/9

 

24/8

 

5/10

01 mẫu/ 02 tháng

15

Sinh hóa

6/8

20/8

17/9

 

24/8

7/9

5/10

01 mẫu/ tháng

16

Miễn dịch

6/8

20/8

17/9

 

24/8

7/9

5/10

01 mẫu/ tháng

17

Tốc độ máu lắng

 

 

19/9

 

10/8

 

5/10

02 mẫu/ quý

18

HIV/ Viêm Gan

 

 

19/9

 

10/8

 

5/10

05 mẫu/ quý

19

Syphilis

 

 

19/9

 

10/8

 

5/10

03 mẫu/ quý

20

ToRCH

 

 

19/9

 

10/8

 

5/10

05 mẫu/ quý

21

EBV

 

 

19/9

 

10/8

 

5/10

03 mẫu/ quý

 

tải xuốngLịch thực hiện Ngoại kiểm Quý III-2018

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME