Hỗ trợ đánh giá Tiêu chí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương 2018

19-10-2018 615
Ngày 9/10/2018 Đoàn hỗ trợ đánh giá Tiêu chí của Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ các Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Dương.
Thành viên đoàn là các cán bộ:
   - Được Bộ Y Tế đào tạo đánh giá viên cho Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học ngày 15-19/05/2017 tại Hà Nội
   - Được Viện Tiêu chuẩn xét nghiệm Hoa Kỳ đào tạo với sự phối hợp của CDC về 12 thành tố, tương đương 12 chương của Tiêu chí.
Danh Sách đoàn hỗ trợ đánh giá tiêu chí:
   - Đại diện cục Quản lý Khám chữa Bệnh 
   - PGS.TS Vũ Quang Huy - Giám đốc trung tâm kiểm chuẩn - Trưởng đoàn hỗ trợ đánh giá tiêu chí
   - Nhân viên Trung tâm kiểm chuẩn
Đoàn đã có một buổi làm việc đầu giờ với Sở Y Tế tỉnh Bình Dương về tình hình thực hiện Ngoại kiểm của các đơn vị trong địa bàn tỉnh, tình hình đào tạo cùng những vấn đề liên quan tới việc hỗ trợ đánh giá tiêu chí Đánh giá mức chất lượng PXN Y Học tại đơn vị trên địa bàn tỉnh.

PGS.TS Vũ Quang Huy - Giám đốc trung tâm kiểm chuẩn làm việc cùng PGĐ SYT tỉnh Bình Dương  DS.CK1 Ngô Tùng Châu và Chuyên viên P.NVY  Trương Thị Minh Tâm.