Ban giám đốc

30-06-2018 4550

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC

Lãnh đạo tiền nhiệm:

PGS. TS. BS. Vũ Quang Huy - Giám đốc (2015 - 5/2022)

Lãnh đạo hiện nay: 

TS. Lê Văn Chương - Phó Giám đốc

  Sơ đồ tổ chức

 

                                               

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME