Ban giám đốc

30-06-2018 4027

Bộ Y tế

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học

 

  Sơ đồ tổ chức

PGS. TS. BS. Vũ Quang Huy

Giám đốc TTKCCL XNYH (2015-nay)

 

 

                                               

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME