Kế hoạch Đào tạo Y khoa liên tục (CME) 2020
07-01-2020 1180

QCCUMP thông báo kế hoạch Đào tạo Y khoa liên tục CME 2020 các chuyên đề Quản lý chất lượng...

Đào tạo E-learning và ứng dụng công nghệ 4.0
07-01-2020 109

Học tập trực tuyến (hay còn gọi là eLearning/online learning) là phương thức học tập có sử dụng kết nối...

Công tác đào tạo y khoa liên tục tại Việt Nam
07-01-2020 100

Thế giới đang thay đổi mỗi ngày về kinh tế, văn hóa, chính trị đòi hỏi sự thích nghi thông...

Khai giảng lớp “Tổ chức và Quản lý phòng xét nghiệm – Quản lý nhân sự” (02 -04/10/2019) tại Khánh Hòa
04-10-2019 218

Ngày 02 -04/10/2019 Trung tâm kiểm chuẩn triển khai lớp CME đào tạo Quản lý chất lượng chuyên đề  “Tổ...

Khai giảng lớp "Thâm Định Phương Pháp xét nghiệm" tại Đà Nẵng 07-09/08/2019
10-08-2019 374

Ngày 07- 09/08/2019 Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học y...

Khai giảng lớp "Thẩm định Phương pháp XN định lượng" (13-15/05/2019)
15-05-2019 487

Ngày 13 - 15/5/2019 Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học...

Khai giảng lớp “Tổ chức và Quản lý phòng xét nghiệm – Quản lý nhân sự” (08 - 10/04/2019)
10-04-2019 456

Ngày 08 -10/04/2019 Trung tâm kiểm chuẩn đã kết hợp với Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) triển khai...

Khai giảng lớp "Nội Kiểm Xét Nghiệm Sinh hoá - Huyết học - Miễn Dịch” (10-12/10/2018)
15-10-2018 902

Ngày 10-12/10/2018 Trung tâm kiểm chuẩn khai giảng lớp CME đào tạo Quản lý chất lượng Chuyên đề "Nội Kiểm...

Khóa đào tạo CME "Xây dựng quy trình chuẩn (SOPs) & Quản lý tài liệu – hồ sơ”
14-08-2018 1436

Từ ngày 9/08/2018  đến ngày 11/08/2018 QCC UMP tổ chức khóa đào tạo "Xây dựng quy trình chuẩn (SOPs) &...

Khóa đào tạo CME Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục
19-07-2018 635

Từ ngày 16-18/7/2018 QCC UMP tổ chức khóa đào tạo CME Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù...

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME