Học trực tuyến (Online) mùa dịch Covid-19
19-03-2020 178

Bài viết truyền thông trực tuyến mùa dịch

Đào tạo Trực tuyến Xây dựng Sổ tay dịch vụ khách hàng và Sổ tay an toàn trong phòng xét nghiệm từ 23-28/03/2020
15-03-2020 275

QCCUMP tổ chức khóa đào tạo Trực tuyến từ 23-28/03/2020 Xây dựng Sổ tay dịch vụ khách hàng và Sổ...

Kế hoạch Đào tạo Y khoa liên tục (CME) 2020
07-01-2020 1378

QCCUMP thông báo kế hoạch Đào tạo Y khoa liên tục CME 2020 các chuyên đề Quản lý chất lượng...

Đào tạo E-learning và ứng dụng công nghệ 4.0
07-01-2020 216

Học tập trực tuyến (hay còn gọi là eLearning/online learning) là phương thức học tập có sử dụng kết nối...

Công tác đào tạo y khoa liên tục tại Việt Nam
07-01-2020 160

Thế giới đang thay đổi mỗi ngày về kinh tế, văn hóa, chính trị đòi hỏi sự thích nghi thông...

Khai giảng lớp “Tổ chức và Quản lý phòng xét nghiệm – Quản lý nhân sự” (02 -04/10/2019) tại Khánh Hòa
04-10-2019 263

Ngày 02 -04/10/2019 Trung tâm kiểm chuẩn triển khai lớp CME đào tạo Quản lý chất lượng chuyên đề  “Tổ...

Khai giảng lớp "Thâm Định Phương Pháp xét nghiệm" tại Đà Nẵng 07-09/08/2019
10-08-2019 422

Ngày 07- 09/08/2019 Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học y...

Khai giảng lớp "Thẩm định Phương pháp XN định lượng" (13-15/05/2019)
15-05-2019 523

Ngày 13 - 15/5/2019 Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học...

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME