Thông báo Chiêu sinh Chương tring đào tạo "Tổ chức và Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm - Quản lý nhân sự”
20-09-2023 124

Tổ chức và Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm - Quản lý nhân sự là một nội lớn thuộc...

Khai giảng lớp “Tổ chức và Quản lý phòng xét nghiệm – Quản lý nhân sự” (02 -04/10/2019) tại Khánh Hòa
04-10-2019 55

Ngày 02 -04/10/2019 Trung tâm kiểm chuẩn triển khai lớp CME đào tạo Quản lý chất lượng chuyên đề  “Tổ...

Chiêu sinh lớp “Xây dựng Quy trình chuẩn SOPs và Quản lý tài liệu – hồ sơ” tại Lâm Đồng ngày 18-20/09/2019
22-08-2019 268

Từ ngày 18-20/09/2019 QCC UMP tổ chức khóa đào tạo "Xây dựng Quy trình chuẩn SOPs và Quản lý tài...

Khai giảng lớp "Thâm Định Phương Pháp xét nghiệm" tại Đà Nẵng 07-09/08/2019
10-08-2019 155

Ngày 07- 09/08/2019 Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học y...

Khai giảng lớp "Thẩm định Phương pháp XN định lượng" (13-15/05/2019)
15-05-2019 311

Ngày 13 - 15/5/2019 Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học...

Khai giảng lớp “Tổ chức và Quản lý phòng xét nghiệm – Quản lý nhân sự” (08 - 10/04/2019)
10-04-2019 279

Ngày 08 -10/04/2019 Trung tâm kiểm chuẩn đã kết hợp với Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) triển khai...

Chương trình đào tạo liên tục Y khoa (CME) năm 2019
09-12-2018 2150

Năm 2019, Trung tâm triển khai 8 chuyên đề QLCL xét nghiệm theo Tiêu chí 2429 với 12 khóa

Khai giảng lớp "Nội Kiểm Xét Nghiệm Sinh hoá - Huyết học - Miễn Dịch” (10-12/10/2018)
15-10-2018 755

Ngày 10-12/10/2018 Trung tâm kiểm chuẩn khai giảng lớp CME đào tạo Quản lý chất lượng Chuyên đề "Nội Kiểm...

Khóa đào tạo CME "Xây dựng quy trình chuẩn (SOPs) & Quản lý tài liệu – hồ sơ”
14-08-2018 1305

Từ ngày 9/08/2018  đến ngày 11/08/2018 QCC UMP tổ chức khóa đào tạo "Xây dựng quy trình chuẩn (SOPs) &...

Khóa đào tạo CME Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục
19-07-2018 568

Từ ngày 16-18/7/2018 QCC UMP tổ chức khóa đào tạo CME Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù...

Khóa đào tạo CME Ngoại Kiểm Xét Nghiệm EQA
04-07-2018 709

Từ ngày 02/7/2018  đến ngày 04/7/2018 QCC UMP tổ chức khóa đào tạo Ngoại Kiểm Xét Nghiệm EQA- Trung tâm...

Khóa đào tạo CME Cung cấp dịch vụ và Quản lý khách hàng – Mua sắm – Trang thiết bị -Thông tin
14-06-2018 1032

Từ ngày 11/06 đến 13/06/2018 QCC UMP tổ chức khóa đào tạo CME Quản lý chất lượng Chuyên đề Cung...

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME