Sổ tay hướng dẫn đánh giá Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Tiêu chí 2429)
11-12-2019 3509

Sổ tay hướng dẫn đánh giá Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Tiêu chí...

Lần đầu tiên Đào tạo Tiến Sĩ Xét nghiệm tại Việt Nam
18-06-2019 1568

Bộ GD và ĐT cấp mã số đào tạo Tiến Sĩ ngành "Kỹ thuật xét nghiệm y học" cho Đại...

Quyết định 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018
22-10-2018 1686

Trong nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện Bộ Y tế đã lồng ghép Tiêu chí xét...

Danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm
10-07-2017 1330

Quyết định số 3148/QĐ-BYT ngày 07/7/2017 ban hành Danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết...

Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học
13-06-2017 1470

Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 2016
14-11-2016 1225

Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 Ban hành Tiêu chí chất lượng bệnh viện

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME