Công tác đào tạo y khoa liên tục tại Việt Nam
07-01-2020 160

Thế giới đang thay đổi mỗi ngày về kinh tế, văn hóa, chính trị đòi hỏi sự thích nghi thông...

Sổ tay hướng dẫn đánh giá Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Tiêu chí 2429)
11-12-2019 589

Sổ tay hướng dẫn đánh giá Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Tiêu chí...

Lần đầu tiên Đào tạo Tiến Sĩ Xét nghiệm tại Việt Nam
18-06-2019 845

Bộ GD và ĐT cấp mã số đào tạo Tiến Sĩ ngành "Kỹ thuật xét nghiệm y học" cho Đại...

Quyết định 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018
22-10-2018 534

Trong nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện Bộ Y tế đã lồng ghép Tiêu chí xét...

Danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm
10-07-2017 755

Quyết định số 3148/QĐ-BYT ngày 07/7/2017 ban hành Danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết...

Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học
13-06-2017 825

Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 2016
14-11-2016 659

Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 Ban hành Tiêu chí chất lượng bệnh viện

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME