Tọa đàm “Đào tạo - nghiên cứu - tự chủ hội nhập quốc tế - Chuyên ngành khoa học sức khỏe”
17-02-2020 1263

Ngày 14/02/2020, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, TTKC kết hợp với Bộ môn XN và KXN...

Lần đầu tiên Đào tạo Tiến Sĩ Xét nghiệm tại Việt Nam
18-06-2019 1310

Bộ GD và ĐT cấp mã số đào tạo Tiến Sĩ ngành "Kỹ thuật xét nghiệm y học" cho Đại...

Ngày hội hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng
01-03-2019 1091

Sáng 01/03/2019 Trung Tâm Kiểm Chuẩn - Bộ Môn Xét Nghiệm - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí...

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME