Lần đầu tiên Đào tạo Tiến Sĩ Xét nghiệm tại Việt Nam
18-06-2019 762

Bộ GD và ĐT cấp mã số đào tạo Tiến Sĩ ngành "Kỹ thuật xét nghiệm y học" cho Đại...

Ngày hội hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng
01-03-2019 519

Sáng 01/03/2019 Trung Tâm Kiểm Chuẩn - Bộ Môn Xét Nghiệm - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí...

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME