[AASMT 2018] Kết quả Hội nghị BCH Hội các Trường KTYH khối Đông Nam Á (AASMT)
18-11-2018 1365

Chủ Nhiệm CLB Hội Các Cơ Sở đào tạo Xét Nghiệm/ kỹ Thuật Y Học Việt Nam, Phó chủ tịch...

Việt Nam hòa vào không khí khối asean "Một tầm nhìn, một nhiệm vụ trong nghiên cứu khoa học xét nghiệm"
01-07-2018 450

Hội nghị nghiên cứu khoa học và hội nghị thượng đỉnh về y tế công cộng và MT/MLS 2017

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME