HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN MEDICAL LAB TECH STUDENT CONFERENCE TẠI INDONESIA NGÀY 15-16/01/2021
03-02-2021 369

THEME: "Call for Action on Student collaboration across Nation"

Tọa đàm “Đào tạo - nghiên cứu - tự chủ hội nhập quốc tế - Chuyên ngành khoa học sức khỏe”
17-02-2020 1262

Ngày 14/02/2020, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, TTKC kết hợp với Bộ môn XN và KXN...

[AASMT 2018] Kết quả Hội nghị BCH Hội các Trường KTYH khối Đông Nam Á (AASMT)
18-11-2018 2066

Chủ Nhiệm CLB Hội Các Cơ Sở đào tạo Xét Nghiệm/ kỹ Thuật Y Học Việt Nam, Phó chủ tịch...

Việt Nam hòa vào không khí khối asean "Một tầm nhìn, một nhiệm vụ trong nghiên cứu khoa học xét nghiệm"
01-07-2018 741

Hội nghị nghiên cứu khoa học và hội nghị thượng đỉnh về y tế công cộng và MT/MLS 2017

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME