QCCUMP nhận Công nhận ISO/IEC 17043:2010 của DSS - Bộ KHCN Thái Lan
11-10-2019 77

Ngày 18/09/2019 QCCUMP đón công nhận đạt ISO/IEC 17043:2010 lĩnh vực Huyết học

Thông báo Chương trình Ngoại kiểm 2020
20-09-2019 515

Năm 2020 Trung tâm triển khai thêm 4 chương trình Ngoại kiểm mới Bộ mỡ, Sinh hóa nước tiểu, Vi...

Thông báo lịch thực hiện các chương trình Ngoại kiểm Quý IV - 2019
13-09-2019 422

Lịch thực hiện các chương trình Ngoại kiểm Quý IV - 2019

Thông báo lịch thực hiện các chương trình Ngoại kiểm Quý III - 2019
24-06-2019 1171

Lịch thực hiện các chương trình Ngoại kiểm Quý III - 2019

Thông báo lịch thực hiện các chương trình Ngoại kiểm Quý II - 2019
08-03-2019 1542

Lịch thực hiện các chương trình Ngoại kiểm Quý II - 2019

Thông báo lịch thực hiện các chương trình Ngoại kiểm Quý I - 2019
13-12-2018 2155

Lịch thực hiện các chương trình Ngoại kiểm Quý I - 2019

Công bố Tiêu chuẩn áp dụng đối với Trang thiết bị loại A
12-12-2018 718

Tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A cho nhóm Hóa chất Ngoại kiểm Huyết...

Thông tin Khai báo chương trình Ngoại kiểm 2019
28-11-2018 1119

Thông tin Khai báo các chương trình Ngoại kiểm khi tham gia tại Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét...

Thông báo Chương trình Ngoại kiểm 2019
15-10-2018 3411

Năm 2019 Trung tâm triển khai 40 chương trình Ngoại kiểm theo các lĩnh vực Huyết học - Truyền máu,...

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME