LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ IV - 2023
10-09-2023 272

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ IV - 2023

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ III - 2023
13-06-2023 942

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ III - 2023

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ II - 2023
15-03-2023 959

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ II - 2023

Thông báo về việc thay đổi email tiếp nhận thông tin
01-02-2023 509

Thay đổi email tiếp nhận thông tin

Lịch thực hiện ngoại kiểm quý IV
19-09-2022 1247

Lịch thực hiện ngoại kiểm quý IV

Thông báo chương trình Ngoại kiểm 2023
15-09-2022 3794

Thông báo chương trình Ngoại kiểm 2023

NGOẠI KIỂM CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM: Tiền đề quan trọng giảm chi phí điều trị
26-07-2022 694

(Chinhphu.vn) – Ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm là tiền đề đặc biệt quan trọng, hướng tới việc liên thông...

Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý III - 2022
15-06-2022 1384

Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý III - 2022

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME