Lịch thực hiện ngoại kiểm quý IV
19-09-2022 908

Lịch thực hiện ngoại kiểm quý IV

Thông báo chương trình Ngoại kiểm 2023
15-09-2022 2052

Thông báo chương trình Ngoại kiểm 2023

NGOẠI KIỂM CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM: Tiền đề quan trọng giảm chi phí điều trị
26-07-2022 373

(Chinhphu.vn) – Ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm là tiền đề đặc biệt quan trọng, hướng tới việc liên thông...

Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý III - 2022
15-06-2022 1140

Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý III - 2022

Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý II - 2022
20-03-2022 1343

Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý II - 2022

Hội nghị khoa học thường niên MEDLATEC GROUP "QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ PHÒNG CHỐNG COVID-19"
21-02-2022 541

Hội nghị khoa học thường niên MEDLATEC GROUP "QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ PHÒNG CHỐNG COVID-19"

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ I - 2022
20-12-2021 1478

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ I - 2022

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN NĂM 2022
03-11-2021 595

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN NĂM 2022

Thông báo Chương trình Ngoại kiểm năm 2022
12-10-2021 1953

Thông báo Chương trình Ngoại kiểm năm 2022

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ IV - 2021
24-09-2021 1258

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ IV - 2021

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME