Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý III - 2022
15-06-2022 21

Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý III - 2022

Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý II - 2022
20-03-2022 870

Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý II - 2022

Hội nghị khoa học thường niên MEDLATEC GROUP "QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ PHÒNG CHỐNG COVID-19"
21-02-2022 222

Hội nghị khoa học thường niên MEDLATEC GROUP "QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ PHÒNG CHỐNG COVID-19"

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ I - 2022
20-12-2021 1223

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ I - 2022

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN NĂM 2022
03-11-2021 451

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN NĂM 2022

Thông báo Chương trình Ngoại kiểm năm 2022
12-10-2021 1329

Thông báo Chương trình Ngoại kiểm năm 2022

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ IV - 2021
24-09-2021 1055

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ IV - 2021

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ III - 2021
21-06-2021 1467

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ III - 2021

THÔNG BÁO BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM SARS-COV-2 2021
20-05-2021 1023

THÔNG BÁO BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM SARS-COV-2 2021

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM THỬ NGHIỆM QUỐC TẾ
17-05-2021 601

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM THỬ NGHIỆM QUỐC TẾ

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM SARS-CoV-2 2021
17-05-2021 1165

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM SARS-CoV-2 2021

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME