Thông báo Chương trình Ngoại kiểm năm 2022
12-10-2021 62

Thông báo Chương trình Ngoại kiểm năm 2022

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ IV - 2021
24-09-2021 379

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ IV - 2021

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ III - 2021
21-06-2021 1071

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ III - 2021

THÔNG BÁO BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM SARS-COV-2 2021
20-05-2021 738

THÔNG BÁO BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM SARS-COV-2 2021

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM THỬ NGHIỆM QUỐC TẾ
17-05-2021 388

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM THỬ NGHIỆM QUỐC TẾ

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM SARS-CoV-2 2021
17-05-2021 715

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM SARS-CoV-2 2021

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ II - 2021
19-03-2021 1202

Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý II - 2021

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN MEDICAL LAB TECH STUDENT CONFERENCE TẠI INDONESIA NGÀY 15-16/01/2021
03-02-2021 368

THEME: "Call for Action on Student collaboration across Nation"

Lịch thực hiện Ngoại kiểm Quý I - 2021
22-12-2020 1701

Lịch thực hiện Ngoại kiểm Quý I - 2021

Thông báo Chương trình Ngoại kiểm 2021
18-09-2020 2804

Thông báo Chương trình Ngoại kiểm 2021

Lịch thực hiện Ngoại kiểm Quý IV - 2020
14-09-2020 1255

Lịch thực hiện phân tích mẫu các chương trình Ngoại kiểm Quý IV - 2020

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME