LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ II - 2021
19-03-2021 470

Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý II - 2021

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN MEDICAL LAB TECH STUDENT CONFERENCE TẠI INDONESIA NGÀY 15-16/01/2021
03-02-2021 182

THEME: "Call for Action on Student collaboration across Nation"

Lịch thực hiện Ngoại kiểm Quý I - 2021
22-12-2020 1508

Lịch thực hiện Ngoại kiểm Quý I - 2021

Thông báo Chương trình Ngoại kiểm 2021
18-09-2020 2183

Thông báo Chương trình Ngoại kiểm 2021

Lịch thực hiện Ngoại kiểm Quý IV - 2020
14-09-2020 1141

Lịch thực hiện phân tích mẫu các chương trình Ngoại kiểm Quý IV - 2020

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM CHUẨN - KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 2020
23-08-2020 771

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM CHUẨN - KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 2020

Việt Nam cần xây dựng phòng xét nghiệm tham chiếu - Kiểm chuẩn các xét nghiệm giúp xác định đúng người, đúng bệnh
02-08-2020 823

Ngày 30/7/2020, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Y học tổ chức lễ kỷ niệm “10 năm thành...

Lịch thực hiện Ngoại kiểm Quý II - 2020
17-03-2020 1642

Lịch thực hiện phân tích mẫu các chương trình Ngoại kiểm Quý II - 2020

Lịch thực hiện Ngoại kiểm Quý I - 2020
20-12-2019 2287

Lịch thực hiện phân tích mẫu các chương trình Ngoại kiểm Quý I - 2020

Thông tin khai báo kỹ thuật ngoại kiểm 2020
15-11-2019 819

Thông tin thiết bị, thuốc thử, phương pháp khai báo kỹ thuật ngoại kiểm 2020

QCCUMP nhận Công nhận ISO/IEC 17043:2010 của DSS - Bộ KHCN Thái Lan
11-10-2019 1009

Ngày 18/09/2019 QCCUMP đón công nhận đạt ISO/IEC 17043:2010 lĩnh vực Huyết học

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME