LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN RANDOX LABORATORIES VÀ CÔNG TY TRẦN DANH
24-04-2024 197

LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN RANDOX LABORATORIES VÀ CÔNG TY TRẦN DANH

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ II - 2024
21-03-2024 884

LỊCH THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM QUÝ II - 2024

NGOẠI KIỂM CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM: Tiền đề quan trọng giảm chi phí điều trị
26-07-2022 1031

(Chinhphu.vn) – Ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm là tiền đề đặc biệt quan trọng, hướng tới việc liên thông...

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME