HỘI NGHỊ TỔNG KẾT “CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM TẬP TRUNG – CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM ỨNG PHÓ COVID 19. TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2021, ĐỊNH HƯỚNG 2022”.
24-11-2021 122

“CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM TẬP TRUNG – CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM ỨNG PHÓ COVID 19....

THÔNG BÁO V/V TẠM HOÃN TỔ CHỨC LỚP NỘI KIỂM THÁNG 5/2021
11-05-2021 331

TẠM HOÃN TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO THÁNG 5/2021

THÔNG BÁO V/V NGHỈ LỄ 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05/2021
27-04-2021 136

NGHỈ LỄ 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05/2021

THÔNG BÁO V/V NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
20-04-2021 117

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 Âm Lịch

PGS.TS.BS Vũ Quang Huy: Vị chuyên gia ngành Hóa sinh bỏ lương ngàn đô vì đam mê công việc xét nghiệm
01-03-2021 963

Vị chuyên gia ngành Hóa sinh bỏ lương ngàn đô vì đam mê công việc xét nghiệm

Kế hoạch Đào tạo Y khoa liên tục (CME) 2021
27-10-2020 4887

QCCUMP thông báo kế hoạch Đào tạo Y khoa liên tục CME 2021 các chuyên đề Quản lý chất lượng...

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME