Thông báo khóa đào tạo CME chuyên đề QLCL xét nghiệm: “Ngoại kiểm xét nghiệm - EQA”
29-10-2019 173

Từ ngày 18/11 - 20/11/2019, QCCUMP tổ chức khóa đào tạo CME chuyên đề Quản lý chất lượng xét nghiệm:...

Kế hoạch Đào tạo Y khoa liên tục (CME) 2020
25-10-2019 260

QCCUMP thông báo kế hoạch Đào tạo Y khoa liên tục CME 2020 các chuyên đề Quản lý chất lượng...

Chương trình đào tạo liên tục Y khoa (CME) năm 2019
09-12-2018 2271

Năm 2019, Trung tâm triển khai 8 chuyên đề QLCL xét nghiệm theo Tiêu chí 2429 với 12 khóa

Thông báo Chương trình Ngoại kiểm 2019
15-10-2018 3474

Năm 2019 Trung tâm triển khai 40 chương trình Ngoại kiểm theo các lĩnh vực Huyết học - Truyền máu,...

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME