Huyết thanh học

EBV

Đăng ký

Mã chương trình: RQ9153

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 3 tháng, 3 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • Anti-EBNA IgG
 • Anti-EBV VCA IgG
 • Anti-EBV VCA IgM

HIV/ Hepatitis

Đăng ký

Mã chương trình: RQ9151

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 3 tháng, 5 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • Anti - CMV (Total)
 • Anti - HBc
 • Anti - HBc (Total)
 • Anti - HBe (Total)
 • HBsAg
 • Anti - HBs (Total)
 • Anti - HCV
 • Anti - HAV IgM
 • Anti - HAV (Total)
 • Anti-HTLV I
 • Anti-HTLV II
 • Anti-HTLV I & II (Combined)
 • Anti-HIV1
 • Anti-HIV2
 • Anti-HIV1 & 2 (Combined)
 • P24

Huyết thanh học H. Pylori

Đăng ký

Mã chương trình: QE1020

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 3 tháng; 2 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • Test nhanh H.Pylori
 • H.Pylori IgG
 • H.Pylori IgM

 

 

Huyết thanh học Ký sinh trùng

Đăng ký

Mã chương trình: QE1003

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 3 tháng; 5 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • Toxocara sp
 • Fasciola sp
 • Strongyloides stercoralis
 • Cysticercus cellulosae
 • Gnathostoma sp

Huyết thanh học Viêm gan B&C

Đăng ký

Mã chương trình: QE1010

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 3 tháng, 3 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • HBsAg
 • Anti - HBs
 • HBeAg
 • Anti - HBe
 • Anti - HBc
 • Anti - HCV

Syphilis

Đăng ký

Mã chương trình: RQ9154

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 3 tháng, 3 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • Syphilis - FTA-Abs
 • Syphilis - Immunoassay
 • Syphilis - RPR
 • Syphilis - Rapid Tests  
 • Syphilis - TPHA
 • Syphilis - VDRL

ToRCH

Đăng ký

Mã chương trình: RQ9152

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 3 tháng, 5 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • Anti-CMV IgG
 • Anti-CMV IgM
 • Anti-HSV1&2 IgG
 • Anti-HSV1&2 IgM
 • Anti-HSV1 IgG
 • Anti-HSV1 IgM
 • Anti-HSV2 IgG
 • Anti-HSV2 IgM
 • Anti-Rubella IgG
 • Anti-Rubella IgM
 • Anti-Toxoplasma IgG
 • Anti-Toxoplasma IgM

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME