Truyền máu

Huyết thanh học Định nhóm máu

Đăng ký

Mã chương trình: QE1001

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 2 tháng, 6 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

  • Định nhóm máu ABO trực tiếp
  • Định nhóm máu ABO gián tiếp
  • Định nhóm máu RhD

Huyết thanh học Truyền máu cơ bản

Đăng ký

Mã chương trình: QE1009

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 2 tháng, 9 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

  • Định nhóm máu ABO, RhD
  • Phản ứng hoà hợp miễn dịch
 

Huyết thanh học Truyền máu toàn diện

Đăng ký

Mã chương trình: QE1019

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 2 tháng, 9 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

  • Định nhóm máu ABO, RhD
  • Phản ứng hoà hợp miễn dịch
  • Nghiệm pháp Coombs trực tiếp
  • Nghiệm pháp Coombs gián tiếp
  • Sàng lọc kháng thể bất thường

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME