CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DỰ KIẾN

Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh
02-06-2023
Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
“Nhận diện ký sinh trùng sốt rét trong máu giúp chẩn đoán chính xác trong xét nghiệm”
25-04-2023
Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME