CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DỰ KIẾN

Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh (Tháng 8 - Tháng 11/ 2024)
21-09-2023
Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Nhận diện hình thái học tế bào trên phết máu ngoại biên và lam tủy
21-09-2023
Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME