CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DỰ KIẾN

KHÓA TẬP HUẤN "KỸ THUẬT REALTIME RT-PCR TRONG XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN SARS-COV-2"
13-09-2021
Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME