ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Thời gian Chương trình Địa điểm Học phí (vnđ) Thời hạn đăng ký Đăng ký
29/12/21 - 12/11/21 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục ngày 28-31/8/2022 Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 08/11/21
26/04/21 - 28/04/21 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục ngày 26-31/7/2021 Chi tiết Online 1,800,000 24/04/21
29/12/21 - 31/12/22 Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA) ngày 26-28/10/2022 Chi tiết Tạ chỗ/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/22
29/12/21 - 29/12/22 Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA) ngày 27-29/7/2022 Chi tiết Tại chỗ 1,500,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Nội kiểm xét nghiệm Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh và Ký Sinh Trùng (ngày 08-12/08/2022) Chi tiết Tại chỗ 3,000,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Nội kiểm xét nghiệm Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh và Ký Sinh Trùng (ngày 16-20/5/2022) Chi tiết Tại chỗ 3,000,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Thẩm định phương pháp - Xác Nhận giá trị sử dụng Xét Nghiệm ngày 13-15/6/2022 Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,500,000 31/12/22
28/06/21 - 30/06/21 Thẩm định phương pháp - Xác Nhận giá trị sử dụng Xét Nghiệm ngày 28-30/06/2021 Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 25/06/21
28/12/21 - 31/12/22 Quản lý nhân sự - Đánh giá năng lực nhân viên (ngày 20-22/03/2022) Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 31/12/22
29/12/21 - 30/12/22 Xây dựng sổ tay chất lượng, Bộ chỉ số chất lượng (ngày 13-15/7/2022) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Quản Lý Trang Thiết Bị, Hóa Chất, Vật tư tiêu hao ngày 18-20/04/2022 Chi tiết Trực tuyến 1,500,000 31/12/22
17/02/22 - 31/12/22 Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm (Phối hợp Viện Pasteur Nha Trang) Chi tiết E-learning kết hợp tại TTKC 18,000,000 31/12/22
06/10/21 - 08/10/21 "KIỂM SOÁT, THEO DÕI TÀI LIỆU - HỒ SƠ" ngày 6-8/10/2021 Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 04/10/21
29/12/21 - 31/12/22 Xây dựng Sổ tay Dịch vụ khách hàng và An toàn PXN (ngày 23-25/11/2022) Chi tiết Tại chỗ/ Trực tuyến 1,500,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA) ngày 28/03-02/04/2022 Chi tiết Trực tuyến 1,800,000 31/12/22
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME