ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Thời gian Chương trình Địa điểm Học phí (vnđ) Thời hạn đăng ký Đăng ký
25/11/20 - 27/11/20 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục ngày 25-27/11/2020 - Phối hợp với College of American Pathologists (CAP) Chi tiết Trung tâm Kiểm chuẩn 2,000,000 11/11/20
10/08/20 - 12/08/20 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục ngày 10-12/8/2020 - Phối hợp với College of American Pathologists (CAP) Chi tiết Trung tâm Kiểm chuẩn 1,500,000 26/09/20
22/07/20 - 24/07/20