ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Thời gian Chương trình Địa điểm Học phí (vnđ) Thời hạn đăng ký Đăng ký
23/11/20 - 28/11/20 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục ngày 23-28/11/2020 Chi tiết Online 1,800,000 19/11/20
12/08/20 - 14/08/20 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục ngày 12-17/8/2020 Chi tiết Đào tạo trực tuyến 1,800,000 26/09/20
22/07/20 - 24/07/20 Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA) ngày 22-24/07/2020 - Phối hợp Randox Chi tiết Tại chỗ 1,500,000 17/07/20
06/04/20 - 08/04/20 Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA) ngày 6-8/4/2020 - Phối hợp với College of American Pathologists (CAP) Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 24/03/20
12/10/20 - 16/10/20 Nội kiểm xét nghiệm Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh và Ký Sinh Trùng (ngày 12-16/10/2020) Chi tiết Tại chỗ 3,000,000 08/10/20
06/07/20 - 10/07/20 Nội kiểm xét nghiệm Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh và Ký Sinh Trùng (ngày 6-10/7/2020) Chi tiết Tại chỗ 3,000,000 03/07/20
06/05/20 - 08/05/20 Xây dựng Sổ tay dịch vụ khách hàng và Sổ tay an toàn trong phòng xét nghiệm (ngày 6-8/5/2020) Chi tiết Tỉnh Đà Nẵng 3,000,000 18/04/20
23/03/20 - 25/03/20 Xây dựng Sổ tay dịch vụ khách hàng và Sổ tay an toàn trong phòng xét nghiệm (ngày 23-25/03/2020) Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 09/03/20
18/05/20 - 20/05/20 Xác Nhận giá trị sử dụng Xét Nghiệm định lượng ngày 18-20/5/2020 (Phối hợp với College of American Pathologists CAP) Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 04/05/20
09/03/20 - 11/03/20 Xác Nhận giá trị sử dụng Xét Nghiệm định lượng ngày 9-11/03/2020 (Phối hợp với College of American Pathologists CAP) Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 25/02/20
20/04/20 - 24/04/20 An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm (ngày 20-22/4/2020) Chi tiết Tại chỗ/Online 3,000,000 06/04/20
26/08/20 - 31/08/20 Quản lý nhân sự - Đánh giá năng lực nhân viên (ngày 26-31/8/2020) Chi tiết CME 2020 1,800,000 24/08/20
20/04/20 - 20/04/20 Quản lý nhân sự - Đánh giá năng lực nhân viên (ngày 24-26/02/2020) Chi tiết Trực tuyến 1,500,000 17/04/20
17/06/20 - 19/06/20 Xây dựng sổ tay chất lượng, Bộ chỉ số chất lượng (ngày 15-19/6/2020) Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 01/06/20
03/06/20 - 05/06/20 Quản Lý Trang Thiết Bị, Vật Tư Hóa Chất, Sinh Phẩm ngày 3-5/6/2020 Chi tiết Online + Tại QCC 1,500,000 19/05/20
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME