ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Thời gian Chương trình Địa điểm Học phí (vnđ) Thời hạn đăng ký Đăng ký
20/09/19 - 20/09/19 Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm – Quản lý nhân sự (Phối hợp với Văn Phòng công nhận (BOA)) - KHÁNH HOÀ Chi tiết KHÁNH HOÀ 1,500,000 18/09/19
28/10/19 - 01/11/19 Xây dựng Sổ tay chất lượng và Bộ chỉ số chất lượng 28/10-1/11/2019 Chi tiết TRUNG TÂM KIỂM CHUẢN CLXH YH - 131 NGUYỄN CHÍ THANH PHƯỜNG 9 QUẬN 5 2,500,000 28/10/19
28/08/19 - 30/08/19 Xây dựng Quy trình chuẩn (SOPs) và Quản lý Tài liệu - Hồ sơ Tại Lâm Đồng ngày 11-13/8/2019 Chi tiết LÂM ĐỒNG 2,200,000 28/08/19
08/04/19 - 10/04/19 Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm – Quản lý nhân sự (Phối hợp với Văn Phòng công nhận (BOA)) Chi tiết TRUNG TÂM KIỂM CHUẢN CLXH YH - 131 NGUYỄN CHÍ THANH PHƯỜNG 9 QUẬN 5 1,500,000 08/04/19
01/01/19 - 31/12/19 Chương trình đào tạo liên tục Y khoa (CME) năm 2019 Chi tiết TRUNG TÂM KIỂM CHUẢN CLXH YH - 131 NGUYỄN CHÍ THANH PHƯỜNG 9 QUẬN 5 0 31/12/19
15/07/19 - 17/07/19 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục (15-17/07/2019) Chi tiết TRUNG TÂM KIỂM CHUẢN CLXH YH - 131 NGUYỄN CHÍ THANH PHƯỜNG 9 QUẬN 5 1,500,000 15/07/19
09/10/19 - 11/10/19 Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA) và So sánh liên phòng (9-11/10/2019) Chi tiết TRUNG TÂM KIỂM CHUẢN CLXH YH - 131 NGUYỄN CHÍ THANH PHƯỜNG 9 QUẬN 5 2,000,000 09/10/19
18/09/19 - 20/09/19 Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm – Quản lý nhân sự (Phối hợp với Văn Phòng công nhận (BOA)) - Tại Khánh Hoà -18-20/9/2019 Chi tiết KHÁNH HOÀ 1,500,000 01/01/19
13/05/19 - 15/05/19 Thẩm định phương pháp xét nghiệm - ( 13-15/5/2019) Chi tiết TRUNG TÂM KIỂM CHUẢN CLXH YH - 131 NGUYỄN CHÍ THANH PHƯỜNG 9 QUẬN 5 1,500,000 13/05/19
07/08/19 - 09/08/19 Thẩm định phương pháp xét nghiệm (Phối hợp với Văn Phòng công nhận (BOA)) - Tại Đà Nẵng (7-9/8/2019) Chi tiết ĐÀ NẴNG 3,000,000 07/08/19
24/06/19 - 29/07/19 Xây dựng Sổ tay dịch vụ khách hàng và Sổ tay an toàn trong phòng xét nghiệm (29-31/07/2019) Chi tiết TRUNG TÂM KIỂM CHUẢN CLXH YH - 131 NGUYỄN CHÍ THANH PHƯỜNG 9 QUẬN 5 1,500,000 29/06/19
11/11/19 - 16/11/19 Nội kiểm xét nghiệm Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh và Ký sinh 11-16/11/2019 Chi tiết TRUNG TÂM KIỂM CHUẢN CLXH YH - 131 NGUYỄN CHÍ THANH PHƯỜNG 9 QUẬN 5 3,000,000 11/11/19
10/06/19 - 12/06/19 Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA) và so sánh liên phòng (10-12/6/2019) Chi tiết TRUNG TÂM KIỂM CHUẢN CLXH YH - 131 NGUYỄN CHÍ THANH PHƯỜNG 9 QUẬN 5 1,500,000 10/06/19
15/07/19 - 17/07/19 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục (Phối hợp với Văn Phòng công nhận (BOA)) (15-17/7/2019) Chi tiết TRUNG TÂM KIỂM CHUẢN CLXH YH - 131 NGUYỄN CHÍ THANH PHƯỜNG 9 QUẬN 5 1,500,000 15/07/19
20/05/19 - 31/08/19 Khóa đào tạo CME Lớp chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm: Kỹ thuật xét nghiệm y học (Khóa 8) - (20/5 - 31/8/2019) Chi tiết TRUNG TÂM KIỂM CHUẢN CLXH YH - 131 NGUYỄN CHÍ THANH PHƯỜNG 9 QUẬN 5 18,000,000 20/05/18
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME