ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Thời gian Chương trình Địa điểm Học phí (vnđ) Thời hạn đăng ký Đăng ký
21/09/23 - 31/12/24 Nhận diện hình thái học tế bào trên phết máu ngoại biên và lam tủy Chi tiết Tại TTKC 3,000,000 31/12/24
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME