ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Thời gian Chương trình Địa điểm Học phí (vnđ) Thời hạn đăng ký Đăng ký
21/09/23 - 31/12/24 Mua sắm và quản lý Trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao (Tháng 3.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Mua sắm và quản lý Trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao (Tháng 9.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Đảm bảo chất lượng xét nghiệm Sinh hóa (Tháng 11.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Kỹ thuật và kiểm soát chất lượng kháng sinh đồ Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 3,000,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Cập nhật về vi khuẩn đa kháng và phiên giải kết quả kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn CLSI Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Nhận diện hình thái học tế bào trên phết máu ngoại biên và lam tủy Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 3,000,000 31/12/24
22/09/23 - 30/12/23 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục - Tháng 11. 2023 Chi tiết Trực tuyến 1,800,000 30/12/23
22/09/23 - 30/12/23 Ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm y học - Tháng 10. 2023 Chi tiết Trực tiếp 1,800,000 30/12/23
20/09/23 - 30/12/23 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189 - Tháng 10. 2023 Chi tiết Trực tuyến 1,800,000 30/12/23
22/09/23 - 30/12/23 Soạn thảo quy trình thực hành chuẩn (SOP), Quản lý tài liệu – hồ sơ (Tháng 11. 2023) Chi tiết Trực tuyến 1,800,000 30/12/23
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME