LỊCH ĐÀO TẠO

Thời gian Chương trình Địa điểm Học phí (vnđ) Thời hạn đăng ký
29/03/21 - 31/03/21 Quản Lý Trang Thiết Bị, Hóa Chất, Vật tư tiêu hao ngày 29 –31/03/2021 Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 26/03/21
10/03/21 - 12/03/21 Quản lý nhân sự - Đánh giá năng lực nhân viên (ngày 10–12/03/2021) Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 08/03/21
18/05/20 - 20/05/20 Thẩm định phương pháp - Xác Nhận giá trị sử dụng Xét Nghiệm ngày 30/8-01/9/2021 Chi tiết Tại Khánh Hòa/TTKC 2,500,000 27/08/21
Lớp đang triển khai
Lớp đã kết thúc
Lớp sắp triển khai
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME